tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Technologia biopreparatów drożdżowych

W ZF opracowano skład i sposób otrzymywania preparatów przeznaczonych do produkcji pieczywa zakwasowego pszenno-żytniego i żytniego.

Korzyści wynikające z zastosowania gotowych kultur starterowych:

 • zapewnienie prawidłowego przebiegu fermentacji ciasta,
 • wydłużenie okresu świeżości konsumpcyjnej pieczywa,
 • usprawnienie i skrócenie czasu pracy w piekarni,
 • zagwarantowana wysoka, powtarzalna jakość pieczywa.

Nasze preparaty zawierają wyselekcjonowane, wieloskładnikowe kultury starterowe ze specjalnie dobranych szczepów bakterii mlekowych i drożdży. Pieczywo wyprodukowane z użyciem kultur starterowych charakteryzuje się wysokimi, poszukiwanymi przez konsumentów walorami smakowo-zapachowymi.

Technologia otrzymywania biopreparatów drożdży wzbogaconych w chrom

Stosowanie chromu w formie biopleksu jako dodatku do paszy zwierząt wpływa na zwiększenie dziennych przyrostów masy bydła oraz zwiększająco na masę mięśni tuczników przy równoczesnym zmniejszeniu słoniny i sadła. Dodatek chromu oddziaływuje pozytywnie na jakość mięsa z piersi brojlerów. Suplementacja paszy zwierząt chromem w związkach organicznych zwiększa ich odporność, reprodukcję oraz wydajność.

Technologia otrzymywania probiotycznych preparatów drożdżowych i bakteryjno-drożdżowych dla zwierząt

Probiotyki są grupą preparatów, pochodzenia naturalnego – mikrobiologicznego, stosowanych w żywieniu zwierząt. Zastosowanie biopreparatów wpływa pozytywnie na przyrost masy zwierząt, poprawia ich zdrowotność, stymulując prawidłowy skład mikroflory jelitowej pozwala na wyeliminowanie antybiotyków dodawanych do pasz.

Nasza oferta:

Oferujemy:

 • sposób otrzymywania bakteryjno-drożdżowych i bakteryjnych kultur starterowych dla piekarstwa oraz doradztwo technologiczne w zakresie ich stosowania,
 • sposób otrzymywania biomasy drożdży o właściwościach probiotycznych, oraz wzbogaconych w chrom,
 • technologię otrzymywania preparatów probiotycznych zawierających bakterie fermentacji mlekowej,
 • sposób otrzymywania preparatów pochodzenia drożdżowego jako funkcjonalne dodatki do żywności.

Wykonujemy na zlecenie usługi laboratoryjne w zakresie:

 • oceny jakości drożdży piekarskich,
 • oceny jakości melasy,
 • kontroli czystości mikrobiologicznej surowców, produktów i procesów technologicznych, określenie przynależności gatunkowej drobnoustrojów,
 • badanie zakażeń wybranych grup żywności metodą impedymetryczną.

Informacji udziela:
dr inż. Katarzyna Piasecka-Jóźwiak
tel. 22 606 36 56
e-mail: katarzyna.piasecka@ibprs.pl

Chcesz wiedzieć więcej?