tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

JEŚLI: wyprodukowany destylat rolniczy ma nieprzyjemny, obcy zapach, który dyskwalifikuje Wasz produkt do celów spożywczych; mają Państwo problemy z utrzymaniem standardów czystości mikrobiologicznej w gorzelni; są wątpliwości co do jakości przerabianego surowca i nie wiadomo jak pozbyć się wywaru… SKONTAKTUJCIE SIĘ Z NAMI – JESTEŚMY PRZYGOTOWANI POMÓC WAM W WASZYCH PROBLEMACH !!!

Technologia gorzelnictwa

Program badań monitoringowych w gorzelni celem zapewnienia jakości destylatu rolniczego

Obecne trendy w gospodarce wolnorynkowej wymuszają wysokie wymagania jakości produktu. Jednak dotrzymanie parametrów jakościowych produktu finalnego wymaga kontroli całego procesu produkcyjnego – taka jest koncepcja w zakresie zapewnienia jakości, polegająca na przechodzeniu z kontroli produktu do wprowadzenia rozwiązań zmierzających do zapobiegania wyprodukowaniu wadliwych wyrobów. W warunkach gorzelni rolniczej oznacza to, iż systematyczna kontrola całego procesu technologicznego zapewnia otrzymanie destylatu rolniczego o wymaganej ustabilizowanej i powtarzalnej jakości, pożądanej przez odbiorców. Wychodząc naprzeciw potrzebom producentów destylatu rolniczego na podstawie naszej wieloletniej współpracy z gorzelnictwem proponujemy Państwu naszą pomoc w zakresie poprawy, bądź zachowania jakości Waszego produktu.

Nasza oferta

1. Badania jakości destylatu rolniczego przeznaczonego na cele spożywcze

Pełna ocena destylatu rolniczego, która obejmuje badania wg obowiązującej normy (PN-A-79523:2002):

 • badania organoleptyczne
 • oznaczenie mocy
 • oznaczania zawartości aldehydów
 • oznaczenie kwasowości
 • oznaczenie zawartości metanoluoraz badania specjalne:
 • oznaczenie zawartości akroleiny
 • badania obecności mikrozanieczyszczeń organicznych
 • oznaczanie zawartości fuzli
 • oznaczanie zawartości furfuraluOrientacyjny koszt analizy 1 próbki:
  – badania wg PN-A-79523:2002 – 400 zł
  – badania specjalne – 250 zł
  (W serii powyżej 3 próbek stosujemy zniżki)

2. Badania jakości destylatu rolniczego przeznaczonego na cele paliwowe

Pełna ocena, która obejmuje badania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 19.10.205 r. (Dz. U. Nr 218, poz. 1845):

 • oznaczenie mocy
 • oznaczenie jonów chlorkowych
 • oznaczenie zawartości kwasów
 • oznaczenie zawartości związków karbonylowych w przeliczeniu na aldehyd octowy
 • oznaczenie zawartości alkoholu metylowego
 • oznaczenie zawartości alkoholi wyższych oznaczenie suchej pozostałości po odparowaniu.Wszystkie wymienione badania posiadają akredytację.
  Koszt analizy 1 próbki: 1 000 zł.

3. Identyfikacja i ograniczenie zakażeń mikrobiologicznych, obniżających wydajność procesu i jakość destylatu rolniczego w gorzelni

Zakażenia mikrobiologiczne w gorzelniach nie tylko obniżają wydajność alkoholu ale mają również wpływ na pogorszenie jakości produktu. Proponujemy analizę zagrożeń mikrobiologicznych, obejmującą wszystkie surowce oraz proces technologiczny, wyznaczenie i monitorowanie punktów krytycznych, decydujących o prawidłowym przebiegu procesu i jakości produktu finalnego, tj. destylatu rolniczego. Proponujemy wprowadzenie Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej co skutecznie pomoże Państwu w walce z niepożądanymi w gorzelni mikroorganizmami.

Oferowane przez Zakład Technologii Fermentacji IBPRS badania mogą obejmować:

 • Kontrolę mikrobiologiczna surowców.
 • Analizę mikrobiologiczną drożdży suszonych oraz kontrolę zakażeń związanych z przygotowaniem matki drożdżowej (przycierku). Minimalizację zakażeń poprzez obniżanie pH w taki sposób aby nie obniżyć żywotności drożdży.
 • Monitorowanie czystości mikrobiologicznej linii technologicznej, ustalenie miejsc w których najczęściej dochodzi do infekcji lub reinfekcji, eliminację lub minimalizację zagrożeń.
 • Kontrolę mikrobiologiczną wody (ewentualnie izolację i identyfikację bakterii redukujących siarczany i azotany oraz bakterii patogennych).Orientacyjny koszt badania: 300 zł (+ koszt delegacji naszego pracownika, który będzie pobierał próbki).

4. Doskonalenie techniki i technologii gorzelnictwa w aspekcie ekologii oraz gospodarki surowcami i energią

Prowadzimy badania dotyczące optymalnego wykorzystania surowców i energii oraz ochrony środowiska. Proponujemy gorzelniom:

 • Doskonalenie technologii produkcji destylatu rolniczego z nietypowych i wymagających konserwowania w celu przedłużenia ich przydatności do przerobu surowców, takich jak wilgotne ziarno zbóż lub odpady przemysłu spożywczego. Oferujemy preparaty do zakiszania wilgotnej kukurydzy. Cena preparatu: 4.50 zł (za porcję preparatu odpowiednią dla 1 t surowca).
 • Analizy fizykochemiczne surowców gorzelniczych oraz określenie wydajności laboratoryjnej alkoholu z danego surowca – cena 250 zł.
 • Konsultacje dotyczące zmian w technice i technologii procesu produkcji – w cenie 100 zł za godzinę + koszty delegacji.

5. Zagospodarowanie wywaru gorzelniczego z surowców skrobiowych

Kierunki zagospodarowania wywaru są ogólnie znane. Jednak każda gorzelnia prowadzi produkcję w nieco odmiennych, specyficznych warunkach. Dlatego sposób utylizacji wywaru należy opracować indywidualnie w poszczególnych gorzelniach. Dysponujemy wiedzą w zakresie frakcjonowania, suszenia, kiszenia i nawozowego zastosowania wywaru.

Proponujemy gorzelniom:
Wykonawstwo analiz wywaru i jego frakcji (np. oznaczenie zawartości suchej masy koszt 30 zł; oznaczenie białka surowego 100 zł).

UWAGA! Podane ceny naszych usług badawczych prosimy traktować jako ceny orientacyjne – mogą one podlegać negocjacjom, w zależności od zakresu prac. Gorzelnie stale z nami współpracujące mogą liczyć na znaczne upusty cenowe.

Jeśli wyprodukowany destylat rolniczy ma nieprzyjemny, obcy zapach, który dyskwalifikuje Wasz produkt do celów spożywczych; mają Państwo problemy z utrzymaniem standardów czystości mikrobiologicznej w gorzelni; są wątpliwości co do jakości przerabianego surowca i nie wiadomo jak pozbyć się wywaru… SKONTAKTUJCIE SIĘ Z NAMI – JESTEŚMY PRZYGOTOWANI POMÓC WAM W WASZYCH PROBLEMACH!

Chcesz wiedzieć więcej?