tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Osiągnięcia

Wykaz publikacji 2010-2018

 • Dziemianowicz W., Kotarska K., Czupryński B. (2010). Stan rozwoju sektora OZE w Polsce (1). Przem. Ferm. i Owoc.-Warz.,11-12, 19-20.
 • Kłosowski G., Mikulski D., Czupryński B., Kotarska K. (2010). Characterisation of fermentation of high-gravity maize mashes with the application of pullulanase, proteolytic enzymes and enzymes degrading non-starch polysaccharides. Journal of Bioscience and Bioengineering, 109, 5, 466-471.
 • Dziemianowicz W., Kotarska K., Czupryński B.(2011). Stan rozwoju sektora OZE w Polsce (2). Przem. Ferm. i Owoc.-Warz., 1, 26-27.
 • Kotarska K., Czupryński B. (2011). Wpływ odmian kukurydzy na efektywność produkcji etanolu”. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 3, 39-40.
 • Czupryński B., Kotarska K. (2011). Recyrkulacja i sposoby zagospodarowania wywaru gorzelniczego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2, 21-23.
 • Kotarska K., Kłosowski G., Czupryński B. (2011). Characterization of technological features of dry yeast (strain I-7-43) preparation, product of electrofusion between Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces diastaticus, in industrial application. Enzyme and Microbial Technology, 49, 38-43.
 • Czupryński B., Kotarska K. (2011). Wpływ preparatów enzymatycznych na przebieg fermentacji alkoholowej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 3, 16-17.
 • Kotarska K., Żakowicz A., Czupryński B. (2011). Ocena zawartości produktów ubocznych weryfikujących jakość spirytusu surowego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 3, 41-42.
 • Roszak A., Kotarska K., Czupryński B. (2012). Zmiany w przepisach determinujące zastosowanie dodatku etanolu do paliw. Przem. Ferm. i Owoc.-Warz., 4, 35-37.
 • Dziemianowicz W., Kotarska K. (2012). Bioetanol z glonów – alternatywą dla biopaliw I i II generacji. Przem. Ferm. i Owoc.-Warz., 1, 11-12, 63-64.
 • Kotarska K., Dziemianowicz W., Czupryński B. (2013). Wpływ dodatku stymulatorów na fermentację melasy oraz jakość uzyskiwanego spirytusu. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2, 52, 54-55.
 • Kotarska K., Dziemianowicz W. (2014). Porównanie biobutanolu z bioetanolem pod kątem wykorzystania na cele paliwowe. Przem. Ferm. i Owoc.-Warz., 6, 31-32.
 • Kotarska K., Dziemianowicz W. (2014). Wpływ wybranych aktywatorów mineralnych na fermentację alkoholową buraków cukrowych i jakość uzyskiwanego destylatu rolniczego (cz.I). Przem. Ferm. i Owoc.-Warz., 11-12, 38-40.
 • Kotarska K., Dziemianowicz W. (2015). Wpływ wybranych aktywatorów mineralnych na fermentację alkoholową buraków cukrowych i jakość uzyskiwanego destylatu rolniczego (cz. II). Przem. Ferm. i Owoc.-Warz., 1, 22-24.
 • Kotarska K.,  Świerczyńska A., Dziemianowicz W. (2015). Study on the decomposition of lignocellulosic biomass and subjecting it to alcoholic fermentation. Renewable Energy, 75, 389-394.
 • Kotarska K., Dziemianowicz W. (2015). Wpływ różnych warunków fermentacji alkoholowej melasy na jej intensyfikację i jakość otrzymanego spirytusu. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 2, 150-159.
 • Kotarska K., Świerczyńska A. (2015). Charakterystyka płynięcia wywarów gorzelniczych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 5, 54, 259-260.
 • Kotarska K., Dziemianowicz W., Świerczyńska A. (2016). Fermentacja metanowa wywaru gorzelniczego oraz charakterystyka płynięcia wywaru oraz osadu pofermentacyjnego. Cz. 1. Przem. Ferm. i Owoc.-Warz., 7/8, 42-44.
 • Kotarska K., Dziemianowicz W., Świerczyńska A. (2016). Fermentacja metanowa wywaru gorzelniczego oraz charakterystyka płynięcia wywaru oraz osadu pofermentacyjnego. Cz. 2. Przem. Ferm. i Owoc.-Warz., 9, 28-30.
 • Kotarska K., A. Świerczyńska, W. Dziemianowicz (2017). Zastosowanie chemicznej obróbki wstępnej biomasy lignocelulozowej w celu poprawy wydajności procesu fermentacji metanowej. Cz.1. Przem. Ferm. i Owoc.-Warz., 1, 23-24.
 • Kotarska K., A. Świerczyńska, W. Dziemianowicz (2017). Zastosowanie chemicznej obróbki wstępnej biomasy lignocelulozowej w celu poprawy wydajności procesu fermentacji metanowej. Cz.2. Przem. Ferm. i Owoc.-Warz., 3, 30-32.
 • Kotarska K., A. Świerczyńska, W. Dziemianowicz (2017). Badania nad zdrożdżowaniem wywaru gorzelniczego przy udziale drożdży Candida utilis i Candida tropicalis. Cz.1. Przem. Ferm. i Owoc.-Warz., 6, 23-25.
 • Kotarska K., A. Świerczyńska, W. Dziemianowicz (2017). Badania nad zdrożdżowaniem wywaru gorzelniczego przy udziale drożdży Candida utilis i Candida tropicalis. Cz.2. Przem. Ferm. i Owoc.-Warz., 8, 20-22.
 • Kotarska K., W. Dziemianowicz, A. Świerczyńska (2018). Effect of the detoxication on the efficiency of butanol fermentation of wheat straw. Wpływ procesu detoksykacji na efektywność butanolowej fermentacji słomy pszennej. Przem. Chem., 12, 2192-2193.
 • Kotarska K., W. Dziemianowicz, A. Świerczyńska (2018). Study on enzymatic hydrolysis of polysaccharides in sorghum straw and conversion of monosaccharides to ethanol. Badania nad enzymatyczną hydrolizą polisacharydów w słomie sorgo i konwersją monosacharydów do etanolu. Przem. Chem., 12, 2189-2191.

1. Monografia naukowa:

Kotarska K., Dziemianowicz W., Świerczyńska A. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Biopaliwa drugiej generacji otrzymywane z odpadów rolno-przemysłowych oraz kierunki zagospodarowania pofermentu”. Monografia wydana przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Bydgoszcz, 2016, ISBN: 978-83-933341-9-3.

Chcesz wiedzieć więcej?