tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

3. Walne Zgromadzenie partnerów projektu NeoGiANT -„The power of grape extracts: antimicrobial and antioxidant properties to prevent the use of antibiotics in farmed animals”

W dniach 29-30 maja, w Porto odbyło się Trzecie Walne Zgromadzenie z udziałem uczestników konsorcjum realizującego projekt NeoGiANT -„The power of grape extracts: antimicrobial and antioxidant properties to prevent the use of antibiotics in farmed animals”. Ze strony IBPRS-PIB w spotkaniu wzięli udział: Katarzyna Piasecka-Jóźwiak, Renata Choińska (Zakład Fermentacji), Sylwia Skąpska (Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych), Edyta Juszczuk-Kubiak, Artur Wardaszka ( Zakład Mikrobiologii). Pracownicy naukowi  z wyżej wymienionych Zakładów realizują kilka zadań w ramach projektu NeoGIANT.

Spotkanie miało charakter roboczy – do Komisji Europejskiej został złożony raport okresowy podsumowujący dotychczas zrealizowane zadania. Działanie zostało omówione przez koordynatorkę projektu Martę Lores Aguin z Universidade de Santiago de Compostela.

W trakcie spotkania koordynatorzy poszczególnych pakietów roboczych przedstawili szczegółowo zadania wykonane w ciągu ostatnich 20 miesięcy trwania projektu. Uzyskane wyniki zostały poddane dyskusji na forum ogólnym i podczas spotkań w obrębie poszczególnych pakietów. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in. analiza i charakterystyka ekstraktów winogronowych otrzymanych z wykorzystaniem różnych rozpuszczalników, zastosowania potencjalnych produktów końcowych projektu, podejmowanie działań w zakresie komunikacji i upowszechniania wyników projektu.