tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

54. Dni Przemysłu Mięsnego
pt. „Nowe wyzwania dla przemysłu mięsnego”

odbędą się w Domu Technika NOT, Warszawa, ul. Czackiego 3/5, III piętro

w dniu 18 maja 2023 r.

 

PROGRAM:

SALA B:

9:00 – 10.15 — Rejestracja uczestników

10:00 — Powitanie uczestników i otwarcie sympozjum – Artur Hugo Świergiel, dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytut Badawczy (IBPRS-PIB) w Warszawie

10:15 – 10.40 — Aktualne prace Komisji Europejskiej w zakresie znakowania żywności – Bożena Pławska,  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10:40 – 11:30 — Zmiany przepisów w zakresie stosowania azotynów i azotanów w produktach mięsnych – Joanna Gajda-Wyrębek, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Przerwa

12:00 – 12:40 — Doniesienia Firm współpracujących z przemysłem mięsnym i drobiarskim o nowościach technicznych i technologicznych

12:40 – 13:30 — Zmiany w klasyfikacja SEUROP tusz wieprzowych  nowe wyzwania – Dariusz Lisiak, Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS-PIB w Poznaniu

Podsumowanie sesji referatowej i zakończenie sympozjum, przerwa

SALA A:

14:00   – Ogłoszenie wyników:

  • 55. KONKURSU „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” 2023
  • Wręczenie okolicznościowych wyróżnień
  • Degustacja nagrodzonych produktów

Zgłoszenia na 54. DNI należy dokonać do dnia 16 maja 2023 r. na adres:
Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS – PIB, ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa, fax. 22 610-23-66, e-mail: aneta.kern@ibprs.pl. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny poniżej. Opłata za uczestnictwo wynosi 250 zł + 23% VAT od osoby, lub promocyjnie 100 zł + 23% VAT od osoby z zakładu mającego aktualną umowę w formie know-how lub biorącego udział w KONKURSIE. Wpłaty należy dokonać na konto Instytutu:

Bank Pekao S.A. X O. w Warszawie ul. Płowiecka 1/3, nr rach. 67 1240 1095 1111 0000 0336 5564 z podaniem w tytule przelewu „DNI – 2022”.

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w seminarium szkoleniowym. Informacji udzielają: Piotr Szymański, Aneta Kern-Jędrychowska, Beata Łaszkiewicz, Jakub Kern-Jędrychowski tel. 22 509-70-27, 22 509-70-17, 22 509-70-25, 22 509-70-29.