tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

EGZAMIN F-GAZOWY SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ NIEZBĘDNĄ DO UZYSKANIA CERTYFIKATU*

TERMINY EGZAMINÓW F-gazowych dla chłodników i operatorów instalacji:

Egzamin w zakresie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane w celu otrzymania CERTYFIKATU* F GAZOWEGO z Urzędu Dozoru Technicznego

 • 15 stycznia 2018

 • 05 lutego 2018

 • 05 marca 2018

 • 09 kwietnia 2018

 • 07 maja 2018

 • 04 czerwca 2018

 • 10 września 2018

 • 08 października 2018

 • 05 listopada 2018

 • 03 grudnia 2018

Koszt: 400 zł (netto)

Miejsce: IBPRS Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa, Łódź, Al. Piłsudskiego 84

Deklarację udziału ze wskazaniem preferowanego terminu oraz liczby osób prosimy przesłać na email: magdalena.jedrzejewska@ibprs.pl

UWAGA:

Termin egzaminu zostanie potwierdzony przez organizatora w zależności od wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).

* Zgodnie z wymaganiami ustawy dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych funkcję jednostki wydającej certyfikaty dla personelu pełni Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat dla personelu wydawany jest przez UDT na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu w jednostce oceniającej personel.

** Zastrzegamy sobie prawo do anulowania terminu egzaminu lub jego zmiany w przypadku nie wystarczającej liczby chętnych.

*** Dotyczy jednej osoby.

Masz pytania?