tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

ZAPROSZENIE
na inaugurację roku akademickiego 2021/2022
w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD”

Dyrekcja i Rady Naukowe Instytutów
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
oraz
Dyrekcja i Rada Szkoły Doktorskiej
mają zaszczyt zaprosić na

inaugurację roku akademickiego 2021/22 w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD”

Uroczystość odbędzie się 11 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11:00
w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 (Aula A).

Program uroczystości:
1. Powitanie zaproszonych Gości
2. Powitanie Doktorantów
3. Wystąpienia członków Rady Dyrektorów Szkoły Doktorskiej:
− Prof. dr hab. Artur Świergiel – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno- Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
− Prof. dr hab. Dorota Konopacka – Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach – Dr hab. inż. Magdalena Szechyńska-Hebda – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
4. Odczytanie Listu Gratulacyjnego skierowanego do Doktorantów rozpoczynających kształcenie w SD
5. Uroczyste ślubowanie Doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej
6. Wręczenie indeksów Doktorantom Szkoły Doktorskiej I i II roku kształcenia
7. Część nieoficjalna