tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im.
prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB w Warszawie

Zaprasza do udziału

w 41. Konferencji przetwórstwa zbóż i piekarstwa
organizowanej w dniach 5 – 6 października 2023 roku

Konferencja odbędzie się w Masuria Hotel & SPA Worliny 33, 14-105 Łukta w otoczeniu pięknych mazurskich jezior.

W programie Konferencji przewiduje się wykłady zaproszonych gości z krajowych jednostek naukowo-badawczych oraz pracowników Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB, prezentacje firm krajowych i zagranicznych oferujących rozwiązania umożliwiające poprawę jakości i atrakcyjności produkcji, zmniejszające jej koszty, a także ułatwiające sprostanie konkurencji w warunkach gospodarczych Unii Europejskiej.

Tematyka wykładów 41. Konferencji będzie obejmowała m.in. następujące zagadnienia:

 • Rynek pszenicy – aktualna sytuacja i tendencje światowe w sezonie 2023/24
 • Wartość technologiczna ziarna pszenicy i żyta z krajowych zbiorów 2023 r. (dane wstępne)
 • Wartość zdrowotna ziarna zbóż z krajowych zbiorów 2023 r. (dane wstępne)
 • Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących wystepowania substancji skażających w ziarnie zbóż i przetworach zbożowych
 • Znaczenie śladu węglowego w branży zbożowo-młynarskiej i piekarskiej
 • Aktualne wymagania w zakresie jakości pasz
 • Badanie interakcji stopnia uszkodzenia skrobi w mące pszennej i efektywności działania α-amylazy na cechy reologiczne ciasta i jakość uzyskanego pieczywa
 • Nietypowe rodzaje mąk – charakterystyka i możliwości wykorzystania w przemyśle spożywczym
 • Mąka ze świerszczy i co dalej?
 • Produkty piekarnicze o właściwościach hipoalergicznych dla osób z nietolerancją białek pszenicy
 • Ocena wartości wypiekowej mąki żytniej z krajowych młynów przemysłowych
 • Wykorzystanie mieszańców pszenicy zwyczajnej i orkiszu do produkcji pieczywa
 • Możliwości wykorzystania słodowanego ziarna owsa na cele piekarskie
 • Programy umożliwiające pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych na rozwój przedsiębiorstwa

Do udziału w konferencji zaproszono wykładowców z krajowych jednostek naukowo-badawczych, m.in.: Grażyna Podolska (IUNG-PIB, Puławy), Waldemar Korol (IZPIB KLP, Lublin), Marian Wiwart (UWM, Olsztyn). Informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pszenicy przedstawi Pan Mirosław Marciniak (InfoGrain).

Konferencja adresowana jest dla kadry zarządzającej i pracowników przemysłu zbożowo-młynarskiego i piekarskiego opracowujących i kontrolujących system zapewnienia jakości technologicznej i zdrowotnej żywności oraz wdrażających najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w Przedsiębiorstwach.

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby m.in.:

 • realizujące politykę handlowo-jakościową,
 • opracowujące i kontrolujące system zapewnienia jakości technologicznej i zdrowotnej żywności,
 • wdrażające najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne,
 • zatrudnione w działach B+R ww. jednostek,
 • zatrudnione w działach produkcji i technologii,
 • odpowiedzialne za opracowanie specyfikacji surowców,
 • z laboratoriów przy zakładach zbożowo-młynarskich i piekarskich,
 • zajmujące się hodowlą nowych odmian zbóż i in.

Zgłoszenie uczestnictwa – na załączonym formularzu – oraz wszelkie pytania proszę kierować:
na adres e-mail:
anna.szafranska@ibprs.pl
telefoniczne: 22 606 38 85

Wstępny Program Konferencji:

Czwartek – 5.10.2023

11.00 – 12.00 − rejestracja uczestników

12.00 – 13.00− lunch

13.00 – 13.10Otwarcie Konferencji. Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel, Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB

13.10 – 13.30 − Prezentacja firm uczestniczących w Konferencji

13.30 – 13.50 − Jubileusz 75-lecia Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa. dr inż. Anna Szafrańska, mgr inż. Wojciech Górniak – Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB

13.50 – 14.10 − Wartość technologiczna ziarna pszenicy ze zbiorów 2023 r. (dane wstępne), dr inż. Anna Szafrańska – Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB

14.10 – 14.30 − Wartość zdrowotna ziarna zbóż z krajowych zbiorów 2023 r. (dane wstępne), dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB – Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności IBPRS-PIB

14.30 – 15.00 − przerwa

15.00 – 15.40 − Rynek pszenicy – aktualna sytuacja i tendencje światowe w sezonie 2023/24, Mirosław Marciniak – InfoGrain

15.40 – 16.00 − Wartość technologiczna ziarna żyta ze zbiorów 2023 r. (dane wstępne), dr inż. Sylwia Stępniewska – Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB

16.00 – 16.20 − Aktualne wymagania i wyniki monitorowania jakości pasz zbożowych, dr Waldemar Korol – Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie – Instytut Zootechniki – PIB

16.20 – 17.00 − Przerwa kawowa
− Zakwaterowanie uczestników w hotelu

17.00 – 17.20 − Innowacyjna metoda przemiału z zastosowaniem układów enzymatycznych GRAIN IMPROVERS i jej pozytywny wpływ na jakość mąki. Marek Zieliński – GRAIN IMPROVERS

17.20 – 17.45 − Programy umożliwiające pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych na rozwój przedsiębiorstwa. dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB – Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności IBPRS-PIB

17.45 – 18.05 − Znaczenie śladu węglowego w branży zbożowo-młynarskiej i piekarskiej. dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska – Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa IBPRS-PIB

18.05 – 18.20 − AgraStrip® Pro WATEX® – Szybkie, proste i niezawodne testy do wykrywania mykotoksyn! Magdalena Szczepanek – ROMER LABS

18.20 – 18.35 − Kontrola wizyjna jako narzędzie do efektywnej kontroli jakości oraz optymalizacji kosztów, inż. Cezary Markowski – KPM Analytics

18.35 – 19.00 − konsultacje indywidualne z przedstawicielami firm i wykładowcami

od 19.30 − uroczysta kolacja

Piątek – 6.10.2023

8.00 – 9.00 − śniadanie

9.00 – 9.20 − Nietypowe rodzaje mąk – charakterystyka i możliwości wykorzystania w przemyśle spożywczym, mgr inż. Aleksandra Boniecka – Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB

9.20 – 9.40 − Pszenica hipoalergiczna – możliwości wykorzystania na cele piekarskie. prof. dr hab. inż. Grażyna Podolska – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach

9.40 – 10.00 − Wykorzystanie mieszańców pszenicy zwyczajnej i orkiszu do produkcji pieczywa, prof. dr hab. Marian Wiwart – Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

10.00 – 10.20 − Możliwości wykorzystania słodowanego ziarna owsa na cele piekarskie, mgr inż. Agnieszka Salamon – Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB

10.20 – 10.40 − Mąka ze świerszczy i co dalej?  mgr inż. Aleksandra Boniecka – Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB

10.40 – 11.00 − przerwa kawowa
− czas na wymeldowanie się z pokoi hotelowych

11.00 – 11.20 − Wpływ stopnia uszkodzenia skrobi na cechy reologiczne ciasta i jakość produktu końcowego, mgr inż. Agnieszka Salamon – Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB

11.20 – 11.40 − Badanie interakcji stopnia uszkodzenia skrobi w mące pszennej i efektywności działania α-amylazy na cechy reologiczne ciasta i jakość uzyskanego pieczywa, dr inż. Anna Szafrańska – Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB

11.40 – 11.50 − Wykorzystanie oceny alweograficznej do oceny jakości mąki, mgr inż. Klaudia Gańko – Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB

11.50 – 12.10 − Czy na podstawie oceny alweograficznej można wnioskować o cechach ekstensograficznych ciasta? mgr inż. Klaudia Gańko – Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB

12.10 – 12.40 − Ocena wartości wypiekowej mąki żytniej z krajowych młynów przemysłowych, dr inż. Sylwia Stępniewska – Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB

12.40 – 13.00 − Wartość technologiczna zarejestrowanych odmian pszenicy, mgr inż. Andrzej Najewski – Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

13.00 – 13.10 Podsumowanie Konferencji

13.10 – 14.10 − obiad

Konferencji towarzyszy prezentacja ofert firm:

Cereus Wena · FOSS · FRACOP Sp. z o.o.  · GRAIN IMPROVERS  ·  GRAINPOL Sp. z o.o.  · KPM ANALYTICS Sp. z o. o.
· Mühlenchemie  ·  Romer Labs  ·  Sefar sp. z o.o.  ·  Spomax Engineering S.A.

Konferencja stwarza możliwość podjęcia dyskusji dotyczących problemów występujących w Przedsiębiorstwie ze specjalistami krajowych jednostek naukowo-badawczych, z przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych oraz z kolegami z innych firm tej samej branży lub branż pokrewnych.

Zapraszam do udziału,

dr inż. Anna Szafrańska
Kierownik Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

FIRMY SPONSORUJĄCE:

FIRMY WSPIERAJĄCE:

PATRONAT MEDIALNY:

PATRONAT HONOROWY MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI: