tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W zeszłym tygodniu, przedstawicielki IBPRS-PIB – dr inż. Joanna Bucka Kolendo (Zakład Mikrobiologii) oraz mgr Agata Wierzbińska (Dział Koordynacji Badań, Informacji Naukowej i Marketingu) odbyły spotkania na Istanbul University w ramach realizacji projektu IS_MIRRI21 oraz w celu nawiązania współpracy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Stambulskim a IBPRS-PIB.

Spotkania miały miejsce w głównym rektoracie Istanbul University i wzięli w nich udział Prorektor uczelni Prof. Dr. Mustafa Oral Oncul oraz Profesor Zerrin Aktas i pracownicy naukowi Wydziału Mikrobiologii Klinicznej. Podczas rozmów zaprezentowano działalność Kolekcji Kultur KÜKENS, która jest częścią Istanbul University, przeprowadzono wstępne rozmowy w sprawie członkowstwa Turcji w MIRRI ERIC oraz przedstawiono możliwości współpracy dwustronnej pomiędzy uczelnią i instytutem. Kolejnym krokiem będzie rewizyta delegacji z Istanbul University w Polsce z udziałem zarządu MIRRI ERIC w celu podjęcia dalszych kroków w kwestii przyłączenia Turcji do Konsorcjum MIRRI.

Profesor Zerrin Aktas jest Dyrektorem kolekcji kultur drobnoustrojów KÜKENS (Culture Research and Practice Center Directorate). KÜKENS jest członkiem World Culture Collection Federation (WFCC) oraz ECCO (European Culture Collections’ Organisation). KÜKENS została założona w 1979 roku i posiada wyizolowane bakterie z obszaru Turcji oraz wiele innych mikroorganizmów przywiezionych z różnych ośrodków kultur na całym świecie. Kolekcja zawiera około 906 bakterii i 140 organizmów drożdżowych.