tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Warszawa, 20.08.2021 r.

Szkoła Doktorska „AgroBioTech PhD”

poszukuje

kandydata na doktoranta do realizacji doktoratu wdrożeniowego w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienia na temat:
„Opracowanie sposobu immobilizacji komórek bakterii w powłokach biodegradowalnych w celu zwiększenia przeżywalności w trakcie ich przechowywania”

 

Okres realizacji:

 

Rok akademicki 2021/22 – 2024/25

 

 

Miejsce realizacji badań:

 

Plant Microbiotics Sp. z o.o. we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytucie badawczym w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 (Zakład Mikrobiologii).

 

 

Warunki stawiane kandydatom:

 

 

 

Oferujemy:

 

  • zatrudnienie na pełny etat w firmie Plant Microbiotics Sp. z o.o. (warunek konieczny podjęcia pracy w tej firmie) wraz z wynagrodzeniem,
  • dodatkowo stypendium doktoranckie wypłacane przez okres 4 lat w wysokości 3450 zł brutto (2 pierwsze lata) i 4450 zł (w 3 i 4 roku kształcenia po pozytywnej ocenie śródokresowej),
  • miłą atmosferę pracy i badań naukowych zapewniając twórcze i interdyscyplinarne podejście do badań.

 

 

Zgłoszenie kandydatury:

 

Do 7 września 2021 r. w sekretariacie Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w IBPRS-PIB w Warszawie lub sekretariacie IBPRS-PIB w Warszawie, 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36.

 

 

Osoby wyznaczone do kontaktu:

 

  • dr hab. inż. Barbara Sokołowska, profesor nadzwyczajny, p.o. Kierownik Zakładu Mikrobiologii IBPRS-PIB, tel. 609-260-100, e-mail: barbara.sokolowska@ibprs.pl
  • Bożena Mazurkiewicz, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju Plant Microbiotics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tel. 501-120-668, e-mail: B.Mazurkiewicz@plantmicrobiotics.com