tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego LXVI nr nr 1

 

SPIS TREŚCI

 

Wartość tuczna, rzeźna i mięsna tuczników po lochach Naima, mieszańcach wielka biała polska x polska biała zwisłoucha i knurach P76
Gajewczyk P., Madejek- Świątek E., Płazak-Kowal E.
Rozdział 1

Wpływ genotypu i systemu odchowu na otłuszczenie oraz jakość tłuszczu gęsi białych kołudzkich®
Biesiada-Drzazga B., Janocha A., Koncerewicz A.
Rozdział 2

Kształtowanie się cech jakości mięsa kaczek w zależności od pochodzenia i metody chowu
Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M.
Rozdział 3

Wpływ dodatku nasion lnu do paszy zwierząt rzeźnych na zawartość cholesterolu w mięsie
Borkowska T.
Rozdział 4

Analiza zależności pomiędzy wiekiem a składem chemicznym mięsa i poziomem akumulacji wybranych zanieczyszczeń środowiskowych w tkankach bydła
Rudy M., Zin M., Znamirowska A.
Rozdział 5

Zawartość głównych ilościowo składników surowcowych w wybranych elementach zasadniczych półtuszy wieprzowej oraz ich skład podstawowy
Olkiewicz M., Moch P.
Rozdział 6

Wpływ elektrostymulacji wysokonapięciowej i rodzaju mięśnia na kruchość pastrami wołowego
Żywica R., Banach J., K
Rozdział 7

Wpływ probiotyku (lactobacillus casei – ŁOCK 0900) na właściwości kiełbasy surowo dojrzewającej
Wójciak K. M., Dolatowski Z. J., Kołożyn-Krajewska D.
Rozdział 8

Badania biegłości laboratoriów akredytowanych w zakresie analityki chemicznej przetworów mięsnych przeprowadzone w PIWET-PIB w 2008 roku (tura 2)
Michalski M., Grądziel K.
Rozdział 9

Wpływ dodatku naparu rozmarynu i majeranku na stabilność oksydacyjną pasteryzowanego produktu mięsnego podczas chłodniczego przechowywania
Jachacz L., Dolatowski Z. J.
Rozdział 10

Wpływ sposobu dodawania ekstraktu rozmarynu do mięsa na jego właściwości antyoksydacyjne
Tyburcy A., Maziarczyk D., Florowski T.
Rozdział 11

Benzo[a]piren w wędzonych produktach mięsnych i smalcu
Znamirowska A., Zachara A., Jarzyna M., Rudy M., Duma P.
Rozdział 12

Analiza zawartości ołowiu w wybranych produktach pochodzenia zwierzęcego w województwie podkarpackim
Duma P., Zin M., Znamirowska A., Woźnica A.
Rozdział 13

Trendy w opakowaniach mięsa i przetworów mięsnych. Artykuł przeglądowy
Makała H.
Rozdział 14