tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego LXVII nr 4

 

SPIS TREŚCI

 

Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na naturalną mikroflorę i barwę soków z warzyw korzeniowych
Sokołowska B., Skąpska S., Fonberg-Broczek M., Niezgoda J., Rutkowska M., Chotkiewicz M., DekowskaA., Dobros N., Rzoska S.
Rozdział 1

Wpływ szczepów drożdży z rodzaju Kluyveromyces i stężenia ekstraktu w brzeczkach miodowych na zawartość etanolu i ubocznych produktów fermentacji
Zielińska D., Baca E., Baranowski K., Salamon A.
Rozdział 2

Skrobie modyfikowane jako funkcjonalny składnik mieszanek powlekających smażone produkty spożywcze
Le Thanh-Blicharz J., Walkowski A., Voelkel E., Małyszek Z.
Rozdział 3

Występowanie deoksyniwalenolu w wybranych produktach zbożowych
Szymczyk K., Wilczyński W, Jędrzejczak R., Bryła M.
Rozdział 4

Postępy w identyfikacji i różnicowaniu bakterii fermentacji mlekowej. Część II.
Stefańska S., Stecka K.
Rozdział 5

Wybrane molekularne metody identyfikacji mikroorganizmów w kolekcjach kultur drobnoustrojów
Jaroszewska E., Misiewicz A.
Rozdział 6

System proteolityczny bakterii kwasu mlekowego. Część II – Węwnątrzkomórkowe peptydazy
Garbowska M., Pluta A.
Rozdział 7

Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa
Kalinowska-Dohojda A., Banaszkiewicz T.
Rozdział 8

Analiza syntetycznych czynników chłodniczych metodą chromatograficzną. Część 2 – Wybór i optymalizacja warunków pracy kolumny i detektora w badaniach chromatograficznych
Wróbel-Jędrzejewska M., Sender W., Kuleta P., Stęplewska U.
Rozdział 9