tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego t. 71 nr 3

 

SPIS TREŚCI

 

Analiza zmian wybranych właściwości fizycznych mięsa cielęcego podczas jego przechowywania chłodniczego
Rudy M., Stanisławczyk R., Duma P., Głodek E., Gil M.
Rozdział 1

Badanie szybkości krystalizacji masła kakaowego i tłuszczów alternatywnych metodą Żukowa
Rabiej D., Pawłowicz R., Szydłowska-Czerniak A.
Rozdział 2

Rola soli w przetworach mięsnych i możliwości obniżenia jej zawartości. Artykuł przeglądowy
Makała H.
Rozdział 3

Charakterystyka i porównanie wartości żywieniowej orzechów i otrzymywanych z nich olejów
Wroniak M., Parzychowska J., Rękas A.
Rozdział 4

Ocena zawartości popiołów w wybranych herbatkach owocowych
Łuczak H., Kulczak M., Brzozowska M.
Rozdział 5

Dekontaminacja przypraw z wykorzystaniem ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym
Waldon-Wiewióra E., Skąpska S., Sokołowska B., Porębska I.
Rozdział 6

Przeciwdrobnoustrojowa aktywność roślinnych substancji bioaktywnych wobec bakterii z rodzaju Campylobacter spp.
Szosland-Fałtyn A., Królasik J., Bartodziejska B.
Rozdział 7

Ścieki po hydrolizie jako dodatkowe źródło węgla dla bakterii denitryfikacyjnych w oczyszczalniach ścieków cukrowniczych
Połeć B., Baryga A., Szymański T.
Rozdział 8

Informacje dla autorów
Rozdział 9