tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego t. 72 nr 2

 

SPIS TREŚCI

 

Lekooporność szczepów z rodzaju Campylobacter spp. wyizolowanych z mięsa drobiowego
Szosland-Fałtyn A., Bartodziejska B., Królasik J., Paziak-Domańska B.
Rozdział 1

Chemiczne i fizyczne wyróżniki jakości tradycyjnych wędzonek z Podkarpacia
Głodek E., Duma-Kocan P., Gil M., Rudy M.
Rozdział 2

Wpływ wybranych preparatów błonnikowych na jakość hamburgerów wieprzowych
Cegiełka A., Dasiewicz K., Hać-Szymańczuk E.
Rozdział 3

Wpływ obróbki termicznej na parametry tekstury i ocenę sensoryczną schabu
Gil M., Rudy M., Głodek E., Duma-Kocan P.
Rozdział 4

Określenie przydatności preparatu przeciwpianowego AS 25 SEM do stosowania w cukrowniach
Połeć B., Sumińska T., Gajewnik B.
Rozdział 5

Przemysł rolno-spożywczy źródłem substratów do produkcji biogazu
Kupryś-Caruk M.
Rozdział 6

Informacje dla autorów
Rozdział 7

Redakcja
Rozdział 8