tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Dział Spraw Pracowniczych

zatrudni osobę na stanowisko

 

SPECJALISTY DS. KADR

 

Opis stanowiska:

 • Administrowanie dokumentacją personalną (prowadzenie akt personalnych pracowników) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • obsługa pracowników w zakresie bieżących spraw kadrowych, w tym: prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • przygotowywanie umów o pracę i innej dokumentacji z zakresu stosunku pracy,
 • prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników i czasu pracy,
 • sporządzanie pism, zestawień i sprawozdań kadrowych,
 • obsługa formalna staży, praktyk studenckich i absolwenckich,
 • obsługa administracyjna funduszu socjalnego, rozliczanie świadczeń pracowników z ZFŚS,
 • sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych dot. zagadnień kadrowych i płacowych,
 • sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji i sprawozdań do GUS, ZUS,
 • sporządzanie raportów dotyczących danych kadrowych i płacowych na wewnętrzne potrzeby Instytutu,
 • współpraca z instytucjami administracji publicznej i państwowej w zakresie wykonywanych obowiązków.

 

Wymagania:

 • dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • znajomość programu PŁATNIK, Optima Comarch ERP XL
 • przygotowywanie umów o pracę i innej dokumentacji z zakresu stosunku pracy, sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, Rp7, Z-3 itp.
 • sprawozdawczość do GUS, ZUS, US, PEFRON
 • biegła obsługa MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Word i MS Excel
 • doświadczenie pracy w jednostce naukowej będzie dodatkowym atutem
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • umiejętność realizacji kilku zadań jednocześnie pod presją czasu
 • systematyczność, sumienność i skrupulatność
 • zdolność analitycznego myślenia

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • dobrą lokalizację
 • aktywne wsparcie w rozwój zawodowy
 • możliwość zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego
 • ubezpieczenie grupowe
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

Kontakt:

Podanie wraz z CV (zawierającym dołączoną klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych) proszę składać/przesyłać do dnia 14.09.2020 r.:

Dokumenty:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: [ pobierz plik .pdf ]
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy: [ pobierz plik .pdf ]

Dział Spraw Pracowniczych
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
tel. +48 22 606 36 87
fax. +48 22 849 04 26
kadry@ibprs.pl