tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni osobę na stanowisko

SPECJALISTY DS. KADR

 Opis stanowiska:

 • administrowanie dokumentacją personalną (prowadzenie akt personalnych pracowników) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • obsługa pracowników w zakresie bieżących spraw kadrowych, w tym: prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę i innej dokumentacji z zakresu stosunku pracy,
 • prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników i czasu pracy,
 • sporządzanie pism, zestawień  i sprawozdań kadrowych,
 • obsługa formalna staży, praktyk studenckich i absolwenckich,
 • obsługa administracyjna funduszu socjalnego, rozliczanie świadczeń pracowników z ZFŚS,
 • sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych dot. zagadnień kadrowych i płacowych,
 • sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji i sprawozdań do GUS, ZUS,
 • sporządzanie raportów dotyczących danych kadrowych i płacowych na wewnętrzne i zewnętrzne potrzeby Instytutu,
 • współpraca z instytucjami administracji publicznej i państwowej w zakresie wykonywanych obowiązków.

Wymagania:

 • min. dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ustawy o instytutach badawczych i ustaw regulujących szkolnictwo wyższe
  w Polsce,
 • znajomość programu PŁATNIK, Optima Comarch ERP XL,
 • przygotowywanie umów o pracę i innej dokumentacji z zakresu stosunku pracy, sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, Rp7, Z-3 itp.,
 • sprawozdawczość do GUS, ZUS, US i PEFRON,
 • biegła obsługa MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Word i MS Excel,
 • doświadczenie pracy w jednostce naukowej będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • umiejętność realizacji kilku zadań jednocześnie pod presją czasu,
 • systematyczność, sumienność i skrupulatność,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • dobrą lokalizację,
 • aktywne wsparcie w rozwój zawodowy,
 • możliwość zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • cv / list motywacyjny,
 • podanie o pracę do Dyrektora Instytutu
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zg. ze wzorem MRPiPS),
 • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.

Kontakt:

Dokumenty aplikacyjne wraz z CV zawierającym następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

prosimy składać/przesyłać do dnia 15.10.2021 r. z dopiskiem „specjalista – DS”:

Dział Spraw Pracowniczych
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
tel. +48 22 606 36 87
fax. +48 22 849 04 26
kadry@ibprs.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Oferty odrzucone będzie można odebrać w Dziale Spraw Pracowniczych (I piętro, pok. 130,131) w ciągu 3 dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu oferty. Nieodebrane dokumenty po upłynięciu zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.