tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji 7-8 grudnia 2023 r.

„Prezentacja efektów prac zrealizowanych przez IBPRS-PIB w latach 2021-2023 na rzecz MRiRW”

Akceptuję warunki uczestnictwa w Konferencji i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rejestracji.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (IBPRS – PIB), z siedzibą w Warszawie, w celu świadczenia usług szkoleniowych, wykonywania umów i czynności związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych. Jestem świadomy, że wyrażoną zgodę mogę odwołać w dowolnym momencie.

Pełny tekst klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie: https://www.ibprs.pl/rodo/.

Uczestnictwo w dniu 7 grudnia 2023 r.

Uczestnictwo w dniu 8 grudnia 2023 r.

8 + 3 =

Program Konferencji pt:

„Prezentacja efektów prac zrealizowanych przez IBPRS-PIB
w latach 2021 – 2023 na rzecz MRiRW”

7 – 8 grudnia 2023

Konferencja  odbędzie się w formie hybrydowej,
tj. stacjonarnej Warszawie w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB, ul. Rakowiecka 36, sala A
– połączonej z webinarium (za pośrednictwem platformy ZOOM).

 

Dzień 1:

10:00-10:30 – Rozpoczęcie spotkania

10:30-11:00 – Optymalizacja przetwarzania płodów rolnych w celu racjonalnego gospodarowania energią oraz obniżenia emisji gazów cieplarniach – dr inż. Magdalena Wróbel – Jędrzejewska (Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa IBPRS-PIB)

11:00-11:20 – przerwa kawowa

11:20-11:45 – Analiza śladu węglowego dla wybranych produktów rolno-spożywczych wytwarzanych przez krajowy przemysł  – dr inż. Magdalena Wróbel – Jędrzejewska (Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa IBPRS-PIB)

11:45-12:10 – Technologia otrzymywania soków owocowych o obniżonej zawartości cukru – mgr inż. Magdalena Cywińska-Antonik (Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych IBPRS-PIB)

12:10-12:35 – Wsparcie transferu wiedzy z zakresu produkcji i sprzedaży produktów spożywczych  dla rolników działających w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego – dr hab. inż. Dariusz Lisiak, prof. IBPRS-PIB (Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS-PIB)

12:35-13:10 – lunch

13:10-13:35 – Określenie kierunków przetwórstwa żywności w gospodarstwach rolnych. Produkcja wysokobiałkowych produktów spożywczych z nasion grochu – dr inż. Elżbieta Wojtowicz (Zakład Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych IBPRS-PIB)

13:35-14:10 – Jakość owoców mrożonych kontekście zapewnienia standardów rynkowych i wymagań jakościowych żywności – dr inż. Joanna Markowska (Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa IBPRS-PIB)

14:10-14:40 – Kalkulator do prawidłowego komponowania receptur słodzonych przetworów owocowych – dr inż. Sylwia Skąpska (Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych IBPRS-PIB)

14:20-14:50 – Opracowanie dedykowanych technologii przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego na terenach podgórskich, w tym wytwarzania wyrobów szlachetnych – dr hab. inż. Dariusz Lisiak, prof. IBPRS-PIB (Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS-PIB)

14:50-15:20 – dyskusja i zakończenie spotkania

Dzień 2: „SPOTKANIE POŻNIWNE”

10:00-10:30 – Rozpoczęcie spotkania

10:30-11:15 – Aktualna sytuacja na rynku zbóż – Mirosław Marciniak (InfoGrain)

11:15-11:45 – Wartość technologiczna ziarna pszenicy z krajowych zbiorów – dr inż. Anna Szafrańska (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

11:45-12:05 – przerwa kawowa

12:05-12:30 – Zanieczyszczenie ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów przez mikotoksyny – dr hab. inż. Marcin Bryła, prof. IBPRS-PIB (Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności IBPRS-PIB)

12:30-12:55 – Wartość technologiczna ziarna żyta z krajowych zbiorów – dr inż. Sylwia Stępniewska, (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

12:55-13:20 – Analiza ryzyka występowania chemicznych zanieczyszczeń w ziarnie zbóż – dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB (Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności IBPRS-PIB)

13:20-13:50 – lunch

13:50-14:15 – Jakość ziarna pszenicy ze zbiorów wybranych krajów UE. Aktualna dyskusja na poziomie unijnym dotycząca wymagań w zakresie substancji skażających w ziarnie zbóż – mgr inż. Aleksandra Boniecka  (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

14:15-14:50 – Wartość technologiczna ziarna pszenżyta, jęczmienia, owsa i kukurydzy z krajowych zbiorów – dr inż. Anna Szafrańska, dr inż. Sylwia Stępniewska, mgr inż. Agnieszka Salamon, mgr inż. Aleksandra Boniecka (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

14:50-15:10 – Wsparcie działań w obszarze badań i innowacji w rolnictwie na forum międzynarodowym – mgr Agata Wierzbińska (Dział Koordynacji Badań, Informacji Naukowej i Marketingu)

15:10-15:40 – dyskusja i zakończenie spotkania

Uwaga: udział w Konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszenia.

Odwołanie udziału w konferencji (przy uczestnictwie stacjonarnym) po 5.12.2023 r. skutkuje wystawieniem faktury na kwotę 100 zł+VAT.

Prosimy o przemyślane decyzje 🙂

 

Materiały do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy [ pobierz plik .pdf ]
  2. Program konferencji [ pobierz plik .pdf ]

 

Dołącz do spotkania

Dzień 1 (7 grudnia 2023 r.)

Dzień 2 (8 grudnia 2023 r.)

Spotkanie pożniwne dedykowane przedstawicielom branży zbożowo-młynarskiej zostało objęte patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PATRONAT MEDIALNY: