tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English
Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności

Przyrządy pomiarowe

 • Chromatograf półpreparatywny Kanuer z detektorem z matrycą fotodiodową
 • Chemiluminometr z celą przepływową
 • Spektrometr mas Q-Exative Focus Orbitrap sprzężony z chromatografem cieczowym UPLC
 • Spektrometr mas z pułapką jonową z zewnętrznym źródłem jonów sprzężony z chromatogramem gazowym
 • Spektrometr mas LCQD z analizatorem czasu przelotu sprzężony z chromatografem cieczowym
 • Chromatogram fazowy z Varian z detektorem płomieniowo jonizacyjnym
 • Spektrofotometr SOLAAR M6 płomieniowy, Thermo (FAAS)
 • Automatyczna przystawka do generacji wodorków VP100 (HGAAS)
 • Spektrofotometr SOLAAR M6 z kuwetą grafitową, Thermo (ZETAAS)
 • Analizator rtęci AMA 254, Altec (VG-AAS)
 • Spektrofotometr absorpcji atomowej SpectrAA 880Z, Varian (ZETAAS)
 • Chromatograf gazowy z detektorem mas, Agilent (GC/MS)
 • Chromatograf gazowy, Dani
 • Chromatograf cieczowy, Thermo (HPLC/UV)
 • Chromatograf cieczowy, Thermo (HPLC/DAD)
 • Zestaw do chromatografii cieczowej z detektorem mas (LC/MS/MS)
 • Zestaw do chromatografii cieczowej detektorem fluorescencyjnym, Knauer / Shimadzu
 • Zestaw do chromatografii cieczowej, LDC / Thermo (HPLC/UV)
 • Zestaw do chromatografii cieczowej firmy Knauer / Shimadzu + zestaw Cobra (HPLC/FL)
 • Zestaw do chromatografii cieczowej, LDC / Knauer
 • Zestaw do chromatografii cieczowej HPLC firmy Knauer / Shimadzu (HPLC/FL)
 • PH-metr mikrokomputerowy CP-315
 • Spektrofotometr EPOL – 20 ECO, Poll
 • Konduktometr, Hanna
 • Waga M 160, Medicat
 • Waga laboratoryjna, Radwag
 • Waga analityczna AT 400, Mettler Toledo
 • Waga analityczna XS105, Mettler Toledo

Chcesz wiedzieć więcej?