tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Pracownia Mikrobiologii

 • Szosland-Fałtyn A., J. Królasik. 2014. Mleczne produkty fermentowane źródłem kwasu Ƴ-aminomasłowego. Przem. Spoż. 10: 30-32
 • Królasik J., A Szosland-Fałtyn. 2014. Czynniki warunkujące jakość i bezpieczeństwo mikrobiologiczne mrożonych owoców. Przem. Ferm.Owoc.Warz. 4: 26-28
 • Szosland-Fałtyn A., B. Bartodziejska, J.Królasik, B.Paziak-Domańska, E. Polak. 2014. Comparison of the microbial quality of pork and poultry meat with or without grill marinade available in Polish retail markets. African J. Microbio.Res.8(4): 383-388
 • Szosland-Fałtyn A., J.Królasik. 2014. W walce z mikotoksynami. Zastosowanie techniki ozonowania w usuwaniu pleśni i ich toksyn z owoców. Agroprzem. 1: 70-74
 • Szosland-Fałtyn A., J. Królasik, E. Polak. 2014. Żywność chłodzona niefermentowana – biologiczne metody wydłużania okresów przydatności do spożycia. Chłodnictwo 2: 36-40
 • Szosland-Fałtyn A., J. Królasik, E. Polak. 2014. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności przechowywanej w warunkach chłodniczych. Chłodnictwo 7: 42-44
 • Bartodziejska B., B. Paziak-Domańska. 2014. Rodzaj Campylobacter, nowy czynnik zatruć pokarmowych u ludzi żywnością przechowywaną w warunkach chłodniczych. Chłodnictwo. 1: 42-43
 • Paziak-Domańska B., B. Bartodziejska, A. Szosland-Fałtyn. 2013. Brochotrix thermosphacta – bakteria odpowiedzialna za psucie się mięsa i wędlin. Chłodnictwo 12: 34-35
 • Królasik J., A. Szosland-Fałtyn. 2013. Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna – podstawowe systemy zapewnienia bezpieczeństwo żywności. Część 1. Ogólne zasady GHP/GMP, obowiązujące w zakładach przemysłu spożywczego. Chłodnictwo 9: 34-39
 • Królasik J., A. Szosland-Fałtyn. 2013. Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna- podstawowe systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Część 2. Zapewnienie i monitoring higieny środowiska produkcji. Chłodnictwo 10: 38-43
 • Szosland-Fałtyn A., J. Królasik, E. Polak. 2013. Zastosowanie techniki ozonowania w inaktywacji mikroflory stanowiącej zanieczyszczenie urządzeń chłodniczych. Chłodnictwo 3: 30-33
 • Szosland-Fałtyn A., J. Królasik, E. Polak. 2013. Ozonowanie czy światło ultrafioletowe? Niekonwencjonalne techniki utrwalania żywności zapewniające bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Chłodnictwo 5: 38-42
 • Szosland-Fałtyn A., Królasik J., E. Polak. 2013. Lody jogurtowe nośnikiem bakterii fermentacji mlekowej. Czynniki warunkujące ich przeżywalność w medium lodowym. Chłodnictwo 7: 38-41
 • Królasik J., A. Szosland-Fałtyn. 2012. Higienizacja urządzeń oraz instalacji chłodniczych w aspekcie usuwania i zapobiegania rozwojowi biofilmów. Chłodnictwo. 11: 28-32
 • Szosland-Fałtyn A., B. Bartodziejska, J. Królasik, M. Krępska, B. Paziak-Domańska, E. Polak. 2012. Listeria monocytogenes jako wskaźnik stanu higienicznego domowych lodówek. Chłodnictwo. 47/4: 39-41
 • Krępska M., J. Królasik, A. Szosland-Fałtyn, A. Stanisławska. 2012. Źródła barwników w żywności”. Przem. Spoż. 66: 12-17
 • Szosland-Fałtyn A., B. Bartodziejska, J. Królasik, B. Paziak-Domańska, E. Polak. 2012. Czystość mikrobiologiczna urządzeń chłodniczych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym i gospodarstwach domowych. Chłodnictwo. 47/ 12: 52-55
 • Szosland-Fałtyn A., Królasik J., Krępska M., Polak E. 2012. Wpływ poziomu zanieczyszczeń mikrobiologicznych urządzeń produkcyjnych i rąk pracowników na jakość bakteriologiczną gotowego produktu spożywczego. Post. Nauki Technol. Przem. Rolno-Spoż. 67/3: 115-127
 • Szosland-Fałtyn A., Bartodziejska B., Królasik J., Paziak-Domańska B., Polak E. 2011. Mikroorganizmy z naszych lodówek- gorący temat w zimnym środowisku. Chłodnictwo 4: 40-43
 • Szosland-Fałtyn A., Królasik J., Krępska M., Polak E. 2011. Modele wzrostu Listeria monocytogenes w żywności gotowej do spożycia. Post. Nauk. Technol. Przem. Rol.-Spoż. 66/2: 61-73
 • Królasik J., Żakowska Z., Krępska M., Klimek L., Szosland-Fałtyn A. 2011. Dynamika tworzenia biofilmów bakteryjnych na materiałach konstrukcyjnych linii technologicznych w przemyśle spożywczym. Post. Nauk. Technol. Przem. Rol.-Spoż. 66/2: 74-85
 • Królasik J., Z. Żakowska, M. Krępska, L. Klimek. 2010. Resistance of bacterial biofilms formed on stainless steel surface to disinfecting agent. Pol. J. Microbiol. 59(4): 281-287.
 • Szosland-Fałtyn A., Królasik J., Krępska M.2010. Listeria monocytogenes. Charakterystyka, występowania oraz mechanizmy adaptacyjne do niesprzyjających warunków wzrostu. Pr. Inst. Lab. Bad. Przem Spoż. 65: 47-54
 • Królasik J., Krępska M., Majczyna D., Szosland-Fałtyn A. 2009. Ocena czystości mikrobiologicznej powierzchni produkcyjnych i rąk pracowników w zakładach przemysłu mięsnego. Pr. Inst. Lab. Bad. Przem. Spoż. 64: 5-12
 • Królasik J., Krępska M., Majczyna D., Szosland-Fałtyn A. 2009. Jakość mikrobiologiczna produktów mięsnych w zakresie zgodności z wymaganiami Rozporządzenia WE NR 1441/2007. Rocz. Inst. Przem. Mięsnego i Tłuszcz. 2009 47/1: 105-111
 • Szosland-Fałtyn A., Królasik J., Majczyna D. 2008. Wpływ atmosfery modyfikowanej na jakość mikrobiologiczną mięsa mielonego. Rocz. Inst. Przem. Mięsnego i Tłuszcz. 46/1: 57-64
 • Majczyna D., Królasik J., Szosland-Fałtyn A. 2008. Występowanie bakterii z rodzaju Legionella w wybranych zakładach przetwórstwa żywności. Pr. Inst. Lab. Bad. Przem. Spoż. 63: 56-62
 • Królasik J., Szosland-Fałtyn A., Majczyna D. 2008. Skuteczność wybranych preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w przemyśle spożywczym wobec biofilmów bakteryjnych. Pr. Inst. Lab. Bad. Przem. Spoż. 63: 103-111

Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Sensorycznych

 • Bartodziejska B., Paziak-Domańska B., Błońska A., Czajkowska A., Gajewska M. „Opracowanie i wdrożenie metod immunoenzymatycznych do wykrywania w artykułach spożywczych mikotoksyny, alergenów, pozostałości leków weterynaryjnych oraz żywności genetycznie modyfikowanej (GMO)”. Jednostki Badawczo-Rozwojowe dla Innowacyjnej Gospodarki, 2007, 239-240.
 • Gajewska M., Czajkowska A., Bartodziejska B. „Zawartość azotanów (III) i (V) w wybranych warzywach dostępnych w handlu detalicznym regionu łódzkiego”. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2009, 40, 388-395.
 • Gajewska M., Czajkowska A., Bartodziejska B. „Oznaczanie poziomu zanieczyszczeń metalami ciężkimi żywności pochodzącej z samodzielnej produkcji rolnej, przy użyciu techniki spektrometrii absorpcji atomowej”. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, (2010), 43, 38-44.
 • Bartodziejska B., Gajewska M., Czajkowska A. „Zawartość metali ciężkich w wybranych gatunkach grzybów jadalnych dostępnych w handlu detalicznym regionu łódzkiego”. Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego, (2010), LXV, 162-168.
 • Czajkowska A., Paziak-Domańska B., Gajewska M., Bartodziejska B. „Opracowanie chemiotaksonomicznej metody wykrywania obecności bakterii Legionella pneumophila w próbkach wody techniką GC-MS”. Rocz. PZH 2011 t. 62 nr 1 s. 115-120.
 • Gajewska M., Czajkowska-Mysłek A., Bartodziejska B. „Ocena zawartości kadmu i ołowiu w wybranych sokach owocowych i warzywnych”. Post. Nauki Technol. Przem. Rolno-Spoż., 2013, t. 68, nr 2 s. 5-14.
 • Czajkowska-Mysłek A., Gajewska M., Bartodziejska B. „Ocena zawartości cyklaminianu sodu w napojach bezalkoholowych”. Post. Nauki Technol. Przem. Rolno‑Spoż.,2013,t.68, nr 2 s. 38-45.
 • Gajewska M., Czajkowska-Mysłek A., Bartodziejska B. „Ocena zawartości wybranych metali ciężkich w suplementach diety”, Bromatologia i Chemia toksykologiczna, XLVII, 2014, 3, 397–401.
 • Czajkowska-Mysłek A., Gajewska M., Bartodziejska B. „Zawartość kompleksu witamin z grupy B w wybranych suplementach diety”, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLVII, 2014, 3, 346-351.

 

Chcesz wiedzieć więcej?