tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Osiągnięcia

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda I* Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za pracę: pt. „Wysokosprawna metoda beztlenowo – tlenowa oczyszczania ścieków cukrowniczych z otrzymywaniem biogazu i unieszkodliwianiem czynnego osadu biologicznego oraz oczyszczalnia ścieków przemysłowych z cukrowni oparta na tej metodzie”

Nagroda I* Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za pracę: pt. „Zastosowanie preparatów chemicznych do zwalczania zgnilizny kopcowej podczas długookresowego magazynowania buraków cukrowych”

Nagroda II* Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za pracę: pt. „Opracowanie technologii produkcji i stosowania krajowego preparatu obniżającego lepkość cukrzyc w procesie krystalizacji i wirowania cukru”

Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za pracę: pt. „Opracowanie sposobu zakiszania wysłodków buraczanych o wysokim stopniu wyżęcia”

Nagroda II* Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za pracę: pt. „Wykorzystanie biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji metanowej ścieków cu­krowniczych do wytwarzania energii elektrycznej”

Nagroda II* Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za pracę: pt. „Dobór mieszanek herbicydowych i ich stosowanie metodą dawek dzielonych do zwalczania chwastów na plantacjach buraczanych”

Nagroda II* Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za pracę: pt. „Doskonalenie procesu oczyszczania ścieków cukrowniczych z zastosowaniem metody intensywnej fermentacji metanowej”

Nagroda II* Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za pracę: pt. „Opracowanie i wdrożenie do stosowania projektu reaktora beztlenowego”.

Chcesz wiedzieć więcej?