tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Analityka i problemy jakości

Główne kierunki badawcze zespołu ds. analityki i problemów jakości:

  • Opracowywanie metodyk analitycznych wykorzystujących techniki chromatografii gazowej, spektrometrii masowej i spektrofotometrii UV/VIS.
  • Badanie wpływu zawartości ubocznych produktów fermentacji alkoholowej na jakość destylatu rolniczego i napojów spirytusowych. Uwarunkowania technologiczne i surowcowe wpływające na jakośc destylatu rolniczego.
  • Analiza specyficznych zanieczyszczeń destylatu rolniczego (np. akroleina, pirydyna).
  • Badania surowcowego pochodzenia bioetanolu oraz badania autentyczności napojów spirytusowych na podstawie analizy składu izotopowego.
  • Badania zawartości lotnych kwasów karboksylowych w materiale biologicznym.

Nasza oferta:

Zakład Technologii Fermentacji służy swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie gorzelnictwa, oferując współpracę w zakresie doskonalenia procesu technologicznego, a także w rozwiązywaniu bieżących problemów dotyczących technologii i jakości produktu.

Analizujemy destylat rolniczy pod względem wymogów na cele konsumpcyjne (bieżąca analiza w celu kontroli jakości i sterowania jakością) oraz na cele paliwowe.

Obejmujemy wybrane gorzelnie stałą kontrolą jakości oraz doradztwem technologiczno – technicznym.

Chcesz wiedzieć więcej?