tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Aparatura i wyposażenie

 • fermentory Biostat B, fermentor Biostat C, B. Braun (subwencjonowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej) z automatyczną regulacją parametrów pracy (pH, DO, temperatura), sterowany w oparciu o pomiar stężenia alkoholu (sonda Biotechnologie Kempe) lub współczynnika oddechowego (analizator gazów pofermentacyjnych Hartman & Braun) i rejestracją danych procesowych za pomocą systemu komputerowego MFCS,
 • fermentor Bioflo, New Brunswick Scientific z automatyczną regulacją parametrów pracy,
 • prototypowa suszarka fluidyzacyjna,
 • suszarka rozpyłowa Mini Spray Dryer B-191, Büchi,
 • wyparka próżniowa, Büchi,
 • liofilizator Alpha 1-4, Christ,
 • mikroskop Optiphot-2 Nikon z komputerowym systemem analizy obrazu Image Pro,
 • komora laminarna CV-30/70, Telstar,
 • aparat miniAPI, bioMérieux,
 • Bactometer, bioMérieux,
 • fermentograf, SJA,
 • zestaw do elektroforezy w żelu poliakrylamidowym FEC-135, Fisons,
 • aparat do oznaczania białka Kjeltec i aparat do oznaczania włókna surowego Fibertec, Tecator,
 • zestaw destylacyjny, Büchi,
 • urządzenie do ultrafiltracji, Pall,
 • chromatograf gazowy z detektorem masowym system GCMS Saturn, Varian,
 • chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym 5890 seria II, Hewlett Packard,
 • zestaw do chromatografii niskociśnieniowej LC System 125, ISCO,
 • spektrofotometr UV-VIS, DU 640, Beckman,
 • reometr rotacyjny LVDV III, Brookfield,
 • gęstościomierz oscylacyjny DMA 58, A. Paar,
 • inkubator Heracell z regulowanym stężeniem CO2,
 • inkubator Cellhouse z regulowanym stężeniem CO2 i O2,
 • aparat do przeprowadzania reakcji Real-Time PCR ABI PRISM 7000 Applied Biosystems,
 • wirówka szybkoobrotowa, z regulowaną prędkością kątową i przyspieszeniem, Jouan,
 • dezintegrator ultradźwiękowy,
 • półtechniczna linia do produkcji preparatów bakteryjnych wyposażona m. in. w fermentory firmy NewBrunswick o pojemnościach 150 l i 1500 l, wirówkę CEPA, mieszalnik, granulator, suszarkę fluidyzacyjną.

ZF oferuje atrakcyjny program badawczy, swoją wiedzę systematycznie doskonaloną w licznych kontaktach ze światowymi liderami w dziedzinie biotechnologii, doświadczenie wynikające z wieloletniej współpracy z przemysłem i rolnictwem oraz doskonały warsztat badawczy, wyposażony w najnowszą aparaturę.

Chcesz wiedzieć więcej?