tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Nagrody

I. „Sposób produkcji bezpiecznej żywności i pasz, o podwyższonej jakości”.

Skład zespołu twórców:
prof. dr hab. Roman A. Grzybowski, dr inż. Krystyna M. Stecka, dr inż. Krystyna J. Zielińska, dr inż. Antoni H. Miecznikowski, mgr inż. Alina M. Suterska

Patenty Rzeczpospolitej Polskiej wynikające z w/w cyklu badań:

 • Nowy szczep Lactobacillus plantarum, nr PL 179838, 2001 r.
 • Biopreparat do zakiszania pasz zawierających surową skrobię, zwłaszcza ziemniaków i zbóż, nr PL 180272, 2001 r.
 • Nowy szczep bakterii Lactobacillus plantarum – C, nr PL 190162, 2005 r.
 • Zastosowanie szczepu Saccharomyces diastaticus do otrzymywania spirytusu surowego w gorzelni rolniczej metodą fermentacji alkoholowej surowców skrobiowych, nr PL 192089, 2006 r.

Zgłoszenia patentowe wynikające z w/w cyklu badań:

 • Sposób wytwarzania spirytusu surowego nr P. 359 166, 2003 r. (obecnie patent nr PL 202039, 2008 r.)
 • Kultura starterowa bakteryjno-drożdżowa oraz sposób wytwarzania kultury starterowej bakteryjno-drożdżowej nr P. 360 833, 2003 r. (obecnie patent nr PL 200 833, 2009 r.)

Otrzymane medale i nagrody:

 • Srebrny medal na 34 Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, Genewa, 2006 r.
 • Złoty medal na 55. Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki, „Brussels-Eureka-2006”, Bruksela.
 • Nagroda specjalna – plakietka Malezyjskiego Stowarzyszenia Wynalazców na 55 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels Eureka – 2006”, Bruksela.
 • Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze – XIV Giełda Wynalazków wyróżnionych na światowych wystawach innowacji, Muzeum Techniki NOT, Warszawa, 2007 r.
 • Brązowy medal na 105 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości CONCOURS – LÉPINE, Paryż, 2007 r.
 • Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2007, Warszawa, 2007 r.
 • Srebrny medal na Międzynarodowym Salonie Własności Przemysłowej „Archimedes 2007”, Moskwa, 2007 r.
 • Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowych Pomysłów, Produktów i Technologii „ARCA”, Zagrzeb, 2007 r.
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze – XV Giełda Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach innowacji, Muzeum Techniki NOT, Warszawa, 2008 r.
 • Srebrny medal na Międzynarodowym Salonie „Pomysły – Innowacje – Nowe Produkty” IENA, Norymberga, 2008 r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XVI Giełdzie Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach innowacji, Muzeum Techniki NOT, Warszawa, 2009 r.

II. „Biopreparaty nowej generacji dla przemysłu spożywczego i rolnictwa”

Skład zespołu twórców:

prof. dr hab. Roman A. Grzybowski, dr inż. Krystyna M. Stecka, dr inż. Krystyna J. Zielińska, dr inż. Katarzyna Piasecka-Jóźwiak,
dr inż. Antoni H. Miecznikowski, mgr inż. Alina M. Suterska

Patenty Rzeczpospolitej Polskiej wynikające z w/w cyklu badań:

 • Preparat do zakiszania pasz zawierających surową skrobię, nr PL 169243, 1996 r.
 • Nowy szczep Lactobacillus plantarum, nr PL 179838, 2001 r.
 • Biopreparat do zakiszania wysłodków buraczanych, nr PL 180314, 2001 r.
 • Biopreparat do zakiszania pasz zawierających surową skrobię, zwłaszcza ziemniaków i zbóż, nr PL 180272, 2001 r.
 • Nowy szczep bakterii Lactobacillus plantarum – C, nr PL 190162, 2005 r.
 • Biopreparat do zakiszania pasz trudno kiszących się, zwłaszcza wywaru gorzelniczego i roślin motylkowych, nr PL 190232, 2005 r.
 • Bakteryjny biopreparat dla zwierząt i sposób wytwarzania bakteryjnego biopreparatu dla zwierząt, nr PL 190233, 2005 r.
 • Drożdżowy biopreparat dla zwierząt i sposób wytwarzania drożdżowego biopreparatu dla zwierząt, nr PL 190234, 2005 r.

Zgłoszenia patentowe wynikające z w/w cyklu badań:

 • Kultura starterowa bakteryjno-drożdżowa oraz sposób wytwarzania kultury starterowej bakteryjno-drożdżowej. P. 360 833, 2003 r. (obecnie patent nr PL 200 833, 2009 r.)
 • Bakteryjny preparat do kiszenia zielonek oraz sposób wytwarzania bakteryjnego preparatu do kiszenia zielonek P. 380 358, 2006 r.
 • Nowy szczep bakterii Lactobacillus buchneri P. 380 359, 2006 r.

Otrzymane medale i nagrody:

 • Dyplom ambasady USA za upowszechniane stosowania w rolnictwie biopreparatów, w ramach współpracy międzynarodowej „Bridges From Science to Practice”, 1998 r.
 • Medal na II Międzynarodowych Targach Nowych Technologii, Innowacji i Wzornictwa Przemysłowego w Łodzi INTERTECHOLOGY’99, za prezentowane wyniki „Badania nad otrzymywaniem preparatów bakteryjnych o wysokiej aktywności probiotycznej dla młodych zwierząt gospodarskich (kurcząt, prosiąt, cieląt)”, 1999 r.
 • Zespołowa nagroda II stopnia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za pracę: „Opracowanie i wdrożenie do praktyki rolniczej technologii otrzymywania preparatów probiotycznych i do kiszenia pasz”. Decyzja ministra: DG kt-122-27/98, Warszawa, 1998 r.
 • Medal na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych „INTARG”, Katowice, 2003 r.
 • Lider Innowacji (statuetka) na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych „INTARG”. Katowice, 2003 r.
 • Srebrny medal i dyplom na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 2003, Gdańsk, 2003 r.
 • Srebrny medal i dyplom na 32 Światowym Salonie Wynalazków, Nowych Technologii i Produktów w Genewie za „Biopreparaty nowej generacji dla przemysłu spożywczego i rolnictwa”, 2004 r.
 • Nagroda specjalna – plakietkę Malezyjskiego Stowarzyszenia Wynalazków na 32 Światowym Salonie Wynalazków, Nowych Technologii i Produktów, Genewa, 2004 r.
 • Brązowy medal i dyplom na 53 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels Eureka-2004, Bruksela, 2004 r.
 • Dyplom na VIII Międzynarodowym Salonie Własności Przemysłowej ARCHIMEDES, Moskwa, 2005 r.
 • Lider Rynku 2006 – kategoria produkt – InterRES International Fair, Rzeszów.
 • Brązowy medal na 104 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości CONCOURS – LÉPINE, Paryż, 2006 r.
 • Złoty medal na VI Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości „GENIUS”, Budapeszt, 2006 r.
 • Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości „Nowe Czasy”, Sewastopol, 2006 r.
 • Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie: Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty „IENA 2006”, Norymberga.
 • Srebrny medal na International Invention Fair 2006, Seoul, Korea.
 • Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze – XIV Giełda Wynalazków wyróżnionych na światowych wystawach innowacji, Muzeum Techniki NOT, Warszawa, 2007 r.
 • Lider Rynku 2007 – kategoria produkt – InterRES International Fair, Rzeszów, 2007 r.
 • Wyróżnienie Euro Lider Rynku 2007 – kategoria produkt – InterRES International Fair, Rzeszów, 2007 r.
 • Złoty medal na VII Międzynarodowych Targach „FERMA BYDŁA”, Poznań, 2007 r.
 • Złoty medal ITEX MALAYSIA ’07 – Kuala Lumpur, 2007 r.
 • Kobieta Wynalazca, ITEX MALAYSIA ’07 – Kuala Lumpur, 2007 r.
 • Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2007, Warszawa, 2007 r.
 • Brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2007, Warszawa, 2007 r.
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze – XV Giełda Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach innowacji, Muzeum Techniki NOT, Warszawa, 2008 r.
 • Lider Rynku 2008 – kategoria produkt – InterRES International Fair, Rzeszów, 2008 r.
 • Euro Lider Rynku 2008 – kategoria produkt – InterRES International Fair, Rzeszów, 2008 r.
 • Srebrny medal na „Inventor Festiwal” Suzhou – Szanghaj, Chiny, 2008 r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XVI Giełdzie Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach innowacji, Muzeum Techniki NOT, Warszawa, 2009 r.

III. „Preparaty pochodzenia drożdżowego jako naturalne dodatki do żywności”

Skład zespołu twórców:

dr Antonina Komorowska, mgr inż. Joanna Rozmierska, mgr Ewa Mrówka, dr inż. Krystyna Stecka, prof. dr hab. Roman Grzybowski, dr inż. Katarzyna Piasecka-Jóźwiak, tech. Ewa Przygoda

Patenty Rzeczpospolitej Polskiej wynikające z w/w cyklu badań:

 • Sposób otrzymywania hydrolizatu białek drożdży, nr PL 187973, 1997 r.
 • Sposób otrzymywania ekstraktu drożdżowego, nr PL 189 078, 1997 r.

Otrzymane medale i nagrody:

 • Nagroda Kanclerza Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, 2000 r.
 • Złoty medal na 54 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels Eureka – 2005”, Bruksela, 2005 r.
 • Brązowy medal na 33. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, Genewa, 2005 r.
 • Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze – XIII Giełda Wynalazków wyróżnionych na światowych wystawach innowacji, Muzeum Techniki NOT, Warszawa, 2006 r.
 • Srebrny medal na IX Międzynarodowym Salonie Własności Przemysłowej ARCHIMEDES, Moskwa, 2006 r.
 • Srebrny Medal i Dyplom na Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Nowych Technologii „NEW TIME”, Sewastopol, 2006 r.
 • Statuetka „Lider Innowacji” na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych, Katowice, 2006 r.
 • Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS, Warszawa, 2007 r.
 • Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie: Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty „IENA 2007”, Norymberga, 2007 r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze – XV Giełda Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach innowacji, Muzeum Techniki NOT, Warszawa, 2008 r.
 • Brązowy medal na 106 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości CONCOURS – LÉPINE, Paryż, 2008 r.
 • Srebrny medal na „Inventor Festiwal” Suzhou – Szanghaj, Chiny, 2008 r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XVI Giełdzie Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach innowacji, Muzeum Techniki NOT, Warszawa, 2009 r.

IV. „Wieloskładnikowe piekarskie kultury starterowe nowej generacji do stosowania w ciastach żytnich i pszenno-żytnich”

Skład zespołu twórców:

prof. dr hab. Roman A. Grzybowski, dr inż. Krystyna M. Stecka, dr inż. Katarzyna Piasecka-Jóźwiak, mgr inż. Joanna Rozmierska, mgr Beata Chabowska, mgr Emilia Szkudzińska-Rzeszowiak, mgr inż. Elżbieta Słowik, mgr inż. Monika Kliszcz

Patenty Rzeczpospolitej Polskiej wynikające z w/w cyklu badań:

 • Sposób otrzymywania hydrolizatu białek drożdży, nr PL 187973, 1997 r.
 • Sposób otrzymywania ekstraktu drożdżowego, nr PL 189 078, 1997 r.

Zgłoszenia patentowe wynikające z w/w cyklu badań:

 • Kultura starterowa bakteryjno-drożdżowa oraz sposób wytwarzania kultury starterowej bakteryjno-drożdżowej. P. 360 833, 2003 r. (obecnie patent nr PL 200 833, 2009 r.)

Otrzymane medale i nagrody:

 • Srebrny medal na 35 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowej Techniki i Produktów, Genewa, 2007 r.
 • Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2007, Warszawa, 2007 r.
 • Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowych Pomysłów, Produktów i Technologii „ARCA”, Zagrzeb, 2007 r.
 • Złoty medal z wyróżnieniem na 56. Światowej Wystawie Innowacji „Brussels-Eureka” Bruksela, 2007 r.
 • Brązowy medal na Wystawie Innowacji INVENTIKA, Bukareszt, 2007 r.
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze – XV Giełda Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach innowacji, Muzeum Techniki NOT, Warszawa, 2008 r.
 • Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowych Pomysłów, Produktów i Technologii „ARCA” w Zagrzebiu za „Sposób produkcji bezpiecznej żywności i pasz, o podwyższonej jakości” i „Wieloskładnikowe piekarskie kultury starterowe nowej generacji do stosowania w ciastach żytnich i pszenno-żytnie”.

V. „Sposób obniżenia zawartości aflatoksyn w kiszonych paszach objętościowych”

Skład zespołu twórców:

dr inż. Krystyna J. Zielińska, mgr inż. Alina M. Suterska, dr inż. Krystyna M. Stecka, dr inż. Antoni H. Miecznikowski, prof. dr hab. Roman A. Grzybowski, mgr inż. Marta Kupryś

Patenty Rzeczpospolitej Polskiej wynikające z w/w cyklu badań:

 • Nowy szczep Lactobacillus plantarum, nr PL 179838, 2001 r.
 • Nowy szczep bakterii Lactobacillus plantarum – C, nr PL 190162, 2005 r.

Zgłoszenia patentowe wynikające z w/w cyklu badań:

 • Nowy szczep bakterii Lactobacillus buchneri P. 380 359.
 • Bakteryjno-mineralno-witaminowy preparat do kiszenia zielonek P. 382878.

Otrzymane medale i nagrody:

 • Srebrny medal na 36 Międzynarodowej Wystawy Wynalazków, Nowej Techniki i Produktów Genewa, 2008 r.
 • Brązowy medal i dyplom na 19th International Invention Innowation and Technology Exhibition ITEX MALAYSIA ’08 – Kuala Lumpur 2008 r.
 • Srebrny medal i certyfikat na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2008, Warszawa.
 • Srebrny medal na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova – „Brussels Eureka Contest 2008”.
 • Srebrny medal na IV Międzynarodowych Targach Wynalazków, Seul, 2008.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XVI Giełdzie Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach innowacji, Muzeum Techniki NOT, Warszawa, 2009 r.
 • List gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XVI Giełdzie Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach innowacji, Muzeum Techniki NOT, Warszawa, 2009 r.

Chcesz wiedzieć więcej?