tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Technologia biopreparatów do kiszenia pasz

Podstawowym sposobem konserwacji pasz jest ich kiszenie. Proces ten może przebiegać w sposób samorzutny, jednak jego efekt często nie odpowiada oczekiwaniom jakościowym, ponieważ wykonanie kiszonek dobrych i o wysokiej strawności zawartych w nich składników pokarmowych wymaga stymulacji procesu kiszenia.

Konserwanty chemiczne stosowane jako dodatki do trudno kiszacych się pasz, łatwo przenikają do gleby i wód gruntowych wraz z wyciekającym sokiem, skażając środowisko naturalne. Ponadto wysokie wymagania sanitarne i jakościowe stawiane wobec produktów pochodzenia zwierzęcego ograniczają możliwość stosowania chemicznych konserwantów zarówno do żywności jak i do pasz. Alternatywnym rozwiązaniem, uwzględniającym wymogi ochrony środowiska oraz zapewniającym dużą trwałość i strawność wykonanych kiszonek, jest stosowanie biopreparatów do kiszenia pasz, odpowiednio dobranych do rodzaju surowca.

Preparaty do kiszenia pasz zawierają kultury starterowe bakterii fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus oraz wybrane enzymy amylolityczne i celulolityczne o głównych aktywnościach glukoamylazy, endo-1,4-beta glukanazy i ksylanazy. Zasada działania biopreparatów opiera się na synergicznym działaniu wybranych szczepów bakterii i enzymów w czasie procesu kiszenia, powodującym naruszenie struktury węglowodanów skrobiowych i nieskrobiowych, w efekcie czego uwalniane są cukry niezbędne dla rozwoju bakterii fermentacji mlekowej.

Stosowanie preparatów do kiszena pasz powoduje poprawę jakości i trwałości tlenowej kiszonek, podwyższenie strawności składników pokarmowych pasz, takich jak skrobia i włókno surowe oraz przyczynia się do poprawy efektów ekonomicznych hodowli zwierząt. Zastosowanie preparatów pochodzenia biologicznego eliminuje konserwanty chemiczne i w znacznym stopniu ogranicza potrzebę stosowania antybiotyków, a zatem ma wpływ na ochronę środowiska naturalnego.

 

Nasza oferta:

Zakład Technologii Fermentacji Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, oferuje następujące technologie wytwarzania biopreparatów do kiszenia pasz:

 • preparatu bakteryjnego Lactosil,
 • preparatów bakteryjno-enzymatycznych: Lactosil-plus, Lactamyl, Lactacel-L, Lactacel-W i Lactozym.

Oferowane preparaty przeznaczone są do kiszenia:

 • runi łąkowej – LACTOSIL, zawierający mieszane kultury bakterii: Lactobacillus plantarum K KKP/593/p, Lactobacillus plantarum C KKP/788/p i Lactobacillus buchneri KKP 907
 • surowych ziemniaków – LACTAMYL, zawierający mieszane kultury bakterii: Lactobacillus plantarum K KKP/593/p, Lactobacillus plantarum C KKP/788/p oraz odpowiednio dobrany kompleks enzymów paszowych
 • traw i roślin motylkowych – LACTOSIL-PLUS, zawierający mieszane kultury bakterii: Lactobacillus plantarum K KKP/593/p, Lactobacillus plantarum C KKP/788/p, Lactobacillus buchneri KKP 907 oraz odpowiednio dobrany kompleks enzymów paszowych, LACTACEL-L – dwuskałdnikowy preparat, składający się z granulowanego koncentratu bakterii: Lactobacillus plantarum K KKP/593/p, Lactobacillus plantarum C KKP/788/p i Lactobacillus buchneri KKP 907 oraz z płynnego koncentratu, zawierającego odpowiednio dobrany kompleks enzymów paszowych, z przewagą glukoamylazy
 • wysłodków buraczanych i wywaru gorzelniczego – LACTACEL-W – dwuskałdnikowy preparat, składający się z granulowanego koncentratu bakterii: Lactobacillus plantarum K KKP/593/p, Lactobacillus plantarum C KKP/788/p i Lactobacillus buchneri KKP 907 oraz z płynnego koncentratu, zawierającego odpowiednio dobrany kompleks enzymów paszowych
 • kukurydzy i innych roślin zbożowych – LACTOZYM – dwuskałdnikowy preparat, składający się z granulowanego koncentratu bakterii: Lactobacillus plantarum C KKP/788/p i Lactobacillus buchneri KKP 907 oraz z płynnego koncentratu, zawierającego odpowiednio dobrany kompleks enzymów paszowych.

Wyżej wymienione preparaty dostępne są w sprzedaży u naszego dystrybutora www.polsil.pl

Wykonujemy na zlecenie usługi laboratoryjne w zakresie:

1. analizy zawartości:

 • białka,
 • włókna surowego,
 • cukrów,
 • skrobi,
 • suchej masy w surowcach roślinnych

2. badania parametrów fizyko-chemicznych i oceny jakości kiszonek
3. oznaczania aktywności enzymów amylolitycznych w preparatach bakteryjno-enzymatycznych
4. oznaczania zawartości kwasów organicznych w produktach rolniczych

Informacji udziela:
dr inż. Krystyna Zielińska
tel. 22 606 36 88
tel. 22 606 37 58
e-mail: krystyna.zielinska@ibprs.pl

Chcesz wiedzieć więcej?