tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Osiągnięcia

PRACOWNIA CHŁODNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Realizacja kilkunastu projektów finansowanych przez Fundację Nauki Polskiej, Komitet Badań Naukowych i Unię Europejską
 • Utworzenie jednostki szkoleniowej z zapleczem do szkoleń praktycznych i umieszczenie Ośrodka Szkoleniowego IBPRS OCH na liście Ministra Gospodarki, upoważniającej do prowadzenia kursów oraz przeprowadzania egzaminów w zakresie substancji kontrolowanych oraz wydawania Świadectw Kwalifikacji – zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263 ze zm.).
 • Opracowanie i wykonanie pierwszego polskiego systemu kontroli i sterowania dla instalacji amoniakalnych, który pod względem funkcjonalności i ekonomiczności z powodzeniem konkurował z systemami korporacji zagranicznych.
 • Nagroda I stopnia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i postępu naukowo-technicznego mające praktyczne zastosowanie w przemyśle za „System do ciągłej kontroli stężenia par amoniaku (lub innych gazów) w powietrzu”.
 • Uzyskanie dotacji z Fundacji Nauki Polskiej – zakupiono unikalne urządzenia umożliwiające opracowanie i wykonanie prototypu systemu monitoringu par amoniaku konkurencyjnego w stosunku do firm zagranicznych.
 • Opatentowany układ antyszronieniowy zapewniający niezawodną pracę głowic pomiarowych detektorów i prawidłową wymianę powietrza pomiędzy środowiskiem pomieszczenia chłodniczego, a komorą pomiarową czujnika w krytycznych warunkach klimatycznych komór chłodniczych i mrożni.
 • Opracowanie innowacyjnych, specjalistycznych systemów wraz z komputerowym oprogramowaniem, dla monitoringu i zabezpieczania obiektów z instalacjami chłodniczymi przed niekontrolowanym wyciekiem czynnika chłodniczego, do kontroli i regulacji temperatury, wilgotności i innych parametrów technologicznych.
 • Ciągła modernizacja systemu monitoringu pozwoliła na jego 7 wdrożeń w ramach programu „Innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw” z wykorzystaniem dotacji Unii Europejskiej.
 • Wdrożenie w ponad 50 obiektach na terenie całego kraju systemów decyzyjno-wykonawczych detekcji gazów, zarówno w obiektach przemysłowych jak i użyteczności publicznej, które skutecznie zabezpieczają zdrowie i życie ludzi oraz przechowywany towar, m.in. POLFA Warszawa, JAGO Bydgoszcz, FRUKTODOR Bolimów, AGRANA FRUIT w Ostrołęce i Bielsku Podlaskim, ZPC „E. WEDEL” Warszawa, MASTER FOODS Kożuszki, COCA-COLA Łódź, OKOCIM Zakłady Piwowarskie, PinguinLutosa Ełk, UNILEVER Trzebinia, MATERNE Łopatki, Lodowisko TORWAR Warszawa, Tor Łyżwiarski STEGNY Warszawa, Chłodnia ŁÓDŹ, ŚNIEŻKA Częstochowa, MORSPOL Warszawa, FRIGOOPOL Opole, LODMOR Gdańsk, RUN Włocławek, INVEST 3 S.K.A. Będzin i. in.
 • Opiniowanie, konsultacje i doradztwo dot. projektów ustaw krajowych i rozporządzeń UE stosowania czynników chłodniczych
 • Opracowanie i przedstawienie pisemnych uwag (na prośbę Kierownika Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu, przedstawiciela Polski w UE) dotyczących propozycji Komisji Europejskiej w sprawie nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, które ma zastąpić obecnie obowiązujące Rozporządzenie 842/2006.
 • Konsultacje w Ministerstwie Środowiska z przedstawicielami sektora chłodniczo-klimatyzacyjnego. Przedyskutowanie istotnych kwestii w celu wypracowania wspólnego stanowiska Rządu Polskiego w sprawie propozycji Rozporządzenia UE.

SEKCJA TECHNICZNA I PRODUKCJI DOŚWIADCZALNEJ

Nagroda II stopnia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 1997r. za „Specjalne pasty owocowe – półprodukty do produkcji lodów i wyrobów mleczarskich”.

Chcesz wiedzieć więcej?