tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Porzemysłu Rolno-Spożywczego t. LXVIII nr 3

 

SPIS TREŚCI

 

Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na dynamikę procesu kiełkowania przetrwalników Alicyclobacillus acidoterrestris w soku jabłkowym
Porębska I., Niezgoda J., Rutkowska M., Sokołowska B.
Rozdział 1

Oczyszczanie soku surowego przy przerobie buraków cukrowych o obniżonej wartości technologicznej
Baryga A., Połeć B.
Rozdział 2

Jakość sensoryczna kiełbasy wykonanej z mięsa wadliwego z dodatkiem transglutaminazy
Zimiński R., Górska E., Nowicka K., Jaworska D., Przybylski W.
Rozdział 3

Ocena występowania bakterii z rodzaju Campylobacter spp. w mięsie drobiowym obecnym w handlu detalicznym
Szosland-Fałtyn A., Bartodziejska B., Królasik J., Paziak-Domańska B., Polak E.
Rozdział 4

Owoce mniej znanych gatunków roślin użytkowych jako cenny surowiec dla przetwórstwa Cz. 2 Aktinidia ostrolistna i Aktinidia pstrolistna
Dobros N.
Rozdział 5

Wpływ preparatu Lactosil na jakość kiszonek z wieloletnich traw energetycznych przeznaczonych do produkcji biogazu
Kupryś-Caruk M., Zielińska K.
Rozdział 6