tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniach 24-25 listopada br., w ramach VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie,
odbyła się konferencja pt „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”

Podczas tego wydarzenia pracownicy naukowi Zakładu Jakości Żywności Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB (Prof. Z. Dolatowski, dr B. Bartodziejska oraz dr inż. A. Szosland-Fałtyn)  oraz przedstawiciele ODR-ów zaprezentowali następujące dwie innowacje, które zostały opracowane przez zespół naukowy Zakładu Jakości Żywności IBPRS-PIB:

Innowacyjna technologia fermentacji śruty rzepakowej do karmienia trzody chlewnej.
W opracowanej innowacyjnej metodzie fermentacji śruty rzepakowej, przy użyciu specjalnie wyselekcjonowanych drobnoustrojów, uzyskano paszę cechującą się wysoką zawartością oraz doskonałą strawnością białka, która stanowi krajową alternatywę dla pasz sojowych, genetycznie modyfikowanych.

Rzepak to jedna z najbardziej popularnych roślin oleistych z grupy roślin uprawnych. Z jego nasion pozyskuje się powszechnie używany olej roślinny – olej rzepakowy, bogaty w unikalny skład kwasów tłuszczowych. Śruta poekstrakcyjna jaką otrzymuje się po wytłoczeniu oleju, ze względu na wysoką zawartość białka, może być wykorzystywana do karmienia zwierząt hodowlanych, gdyż zawiera jedno z najważniejszych źródeł białka niemodyfikowanego genetycznie. Białka rzepaku zawierają znaczne ilości aminokwasów egzogennych oraz związki odporne na działanie wysokiej temperatury, lecz łatwo ulegają hydrolizie enzymatycznej, co w efekcie nadaje im gorzki smak i zwierzęta niechętnie spożywają takie pasze. W celu eliminacji gorzkiego smaku i zwiększenia jej wartości żywieniowej, śruta jest ukwaszona. Fermentacja pozwala wykorzystać potencjał białka zawartego w śrucie oraz wzbogaca paszę w witaminy i różne biologicznie aktywne związki. Fermentowana śruta jest chętnie zjadana przez trzodę chlewną i stymuluje środowisko przewodu pokarmowego świń do rozwoju korzystnej mikroflory jelitowej (bakterii z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterum). Ukwaszona śruta rzepakowa może być krajową alternatywą dla soi, która w większości jest genetycznie modyfikowana.

Więcej na temat projektu: [ link ]

Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie wytwarzania spersonalizowanych serów twarogowych o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych.
Opracowano technologię produkcji twarogowych serów prozdrowotnych o walorach immunostymulujących, dedykowanych osobom starszym z wykorzystaniem własnych-środowiskowych bakterii kwasu mlekowego należących do rodzaju Lactobacillus oraz bakterii Bifidobacterium spp.

Więcej na temat projektu: [ link ]