tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Zapraszamy rolników oraz pracowników jednostek doradztwa rolniczego  do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu on-line:

Produkcja słodzonych przetworów owocowych w gospodarstwie rolnym

które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r.

 

Żywność produkowana w gospodarstwach rolnych i wprowadzana do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego musi być bezpieczna i spełniać wymagania stawiane wszystkim produktom spożywczym przez odpowiednie akty prawne, krajowe i europejskie. Wymogi te obejmują zarówno jakość, bezpieczeństwo jak i znakowanie opakowań.

Specyficzne rodzaje słodzonych produktów owocowych, również te wprowadzane na rynek w ramach RHD, powinny być zgodne z definicjami rozporządzenia MRiRW z dn. 29 lipca 2003 r. w  sprawie szczegółowych wymagań  w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych. Wiąże się to m.in. z koniecznością użycia do produkcji określonych składników, w tym odpowiedniej ilości owoców oraz uzyskania i deklaracji na opakowaniu określonej zawartości cukru w produkcie końcowym. Oba te akty prawne wymagają od producenta znajomości podstawowych zasad przetwórstwa spożywczego, m.in. umiejętność komponowania receptur (ilość owoców, cukru, innych dodatków) tak aby, uwzględniając wpływ procesu technologicznego (np. zagęszczania przy gotowaniu), uzyskać zakładany ekstrakt końcowy.

Celem szkolenia jest zapoznanie producentów z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi produkcji i znakowania przetworów typu dżemy, konfitury, marmolady i powidła. Poruszone będą również podstawowe zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów wytwarzania  tych produktów w gospodarstwie domowym. Zaprezentowany zostanie również prosty kalkulator przydatny  do projektowania  składu wybranych słodzonych produktów zgodnego z przepisami.

Program szkolenia on-line pn.: „Produkcja słodzonych przetworów owocowych w gospodarstwie rolnym:

9:00 – 9:10 Przywitanie uczestników
9:10 – 9:40 Przepisy prawne dotyczące produktów typu dżemy, konfitury, marmolady i powidła (dr inż. Sylwia Skąpska)
9:40 – 10:10 Znakowanie produktów owocowych w Rolniczym Handlu Detalicznym (dr inż. Sylwia Skąpska)
10:10 –10:40 Technologiczne i higieniczne aspekty wytwarzania tych produktów w gospodarstwie domowym (dr inż. hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRS-PIB)
11:10 – 11:40 Prezentacja praktycznego kalkulatora do projektowania składu wybranych słodzonych produktów zgodnego z przepisami (dr inż. hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRS-PIB)
11:40 – 12:00 Odpowiedzi na pytania. Dyskusja.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sylwia.skapska@ibprs.pl
ub wypełniając formularz on-line: https://www.ibprs.pl/formularz/

Do dnia 03.12.2021 r. otrzymają Państwo informację z potwierdzeniem udziału i link do szkolenia.

Szkolenie on-line zorganizowane jest w ramach realizowanych zadań badawczych finansowanych na podstawie umowy nr SWI.nw.070.1.2021 przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zadanie nr 2: „Opracowanie standardów rynkowych i wymagań jakościowych dla wybranych produktów rolno-spożywczych. Podzadanie 3: Opracowanie standardu zawartości cukru dla przetworów zawierających jako surowiec różne rodzaje owoców”