tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Rodzaj projektu:
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
ze środków budżetu Państwa

Nazwa programu:
PRELUDIUM 16

Nazwa projektu:
„Badania nad sekwencyjnym połączeniem produkcji biobutanolu i biogazu z biomasy lignocelulozowej”

Nr projektu:
UMO-2018/31/N/ST8/03830

Kierownik projektu:
mgr inż. Wojciech Dziemianowicz

Termin realizacji:
21.06.2019-20.06.2022

Wnioskodawca projektu:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Wartość dofinansowania:
209 960

Całkowity koszt inwestycji:
209 960

Badania nad sekwencyjnym połączeniem produkcji biobutanolu i biogazu z biomasy lignocelulozowej

Krótki opis projektu: (Cel projektu, zadania, grupy docelowe, efekty projektu)

Celem podejmowanych badań był efektywny rozkład struktury lignocelulozowej zawartej w słomie pszennej przy zastosowaniu dwustopniowej obróbki wstępnej: alkalicznej termohydrolizy i hydrolizy enzymatycznej. Istotnym działaniem było zaprojektowanie i wykonanie instalacji w skali mikrotechnicznej do prowadzenia fermentacji acetono-butanolowej. Zostały wykonane badania w zakresie mikrobiologicznym nad potwierdzeniem stabilności cech biotechnologicznych szczepu bakterii Clostridium acetobutylicum oraz ich przydatności do prowadzenia fermentacji ABE w warunkach bezwzględnie beztlenowych. W wyniku przeprowadzenia dwustopniowej obróbki wstępnej słomy pszennej uzyskano wydajność hydrolizy na poziomie: 60% oraz stopień degradacji polisacharydów ok. 55%. Wydajność procesu hydrolizy zdefiniowano na podstawie stężenia uwolnionych cukrów redukujących oraz zawartości polisacharydów w surowcu natywnym, natomiast stopień degradacji polisacharydów oznaczono na podstawie sumy zawartości polisacharydów przed i po hydrolizie enzymatycznej. Przeprowadzenie badań fermentacji acetono-butanolowej w nowej instalacji mikrotechnicznej pozwoliło na uzyskanie stężenia biobutanolu w mieszaninie ABE na poziomie ok. 20-25 g/L.