tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Zaprasza do udziału

w  Spotkaniu Pożniwnym
dotyczącym aktualnej sytuacji na rynku ziarna zbóż w Polsce
organizowanych w dniu 15 grudnia 2022 roku

 

Wydarzenie objęte honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henryka Kowalczyka.

 

Wstępny Program Spotkania:

10:00-10:30 – Rozpoczęcie spotkania

10:30-11:15 – Aktualna sytuacja na rynku zbóż – Mirosław Marciniak (InfoGrain)

11:15-11:45 – Wartość technologiczna ziarna pszenicy z krajowych zbiorów – dr inż. Anna Szafrańska (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

11:45-12:15 – przerwa kawowa

12:15-12:40 – Zanieczyszczenie ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów przez mikotoksyny – dr hab. inż. Marcin Bryła, prof. IBPRS-PIB (Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności IBPRS-PIB)

12:40-13:00 – Wartość technologiczna ziarna żyta z krajowych zbiorów – dr inż. Sylwia Stępniewska (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

13:00-13:30 – Analiza ryzyka występowania chemicznych zanieczyszczeń w ziarnie zbóż – dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB (Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności IBPRS-PIB)

13:30-14:15 – lunch

14:15-14:45 – Jakość ziarna pszenicy ze zbiorów wybranych krajów UE. Aktualna dyskusja na poziomie unijnym dotycząca wymagań w zakresie substancji skażających w ziarnie zbóż – mgr inż. Aleksandra Boniecka  (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

14:45-15:15 – Wartość technologiczna ziarna pszenżyta, jęczmienia, owsa i kukurydzy z krajowych zbiorów – mgr inż. Klaudia Gańko, mgr inż. Agnieszka Salamon, mgr inż. Łukasz Wojtowicz (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

15:15-16:00 – dyskusja i zakończenie spotkania

Spotkanie  odbędzie się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnej Warszawie w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB, ul. Rakowiecka 36, sala A – połączonej z webinarium (za pośrednictwem platformy ZOOM)

Materiały do pobrania:

Zaproszenie: [ pobierz plik .pdf ]
Formularz zgłoszeniowy: [ pobierz plik .doc ]

Relacja z poprzedniego spotkania w 2021 roku:  https://www.ibprs.pl/spotkanie_pozniwne_2021/