tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Zapraszam do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line:

JAKOŚĆ MROŻONYCH OWOCÓW I PRZEPISY REGULUJĄCE ICH PRODUKCJĘ

organizowanym w dniu 14 grudnia 2021 roku przez Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego

 (za pośrednictwem platformy ZOOM)

Owoce są bardzo ważnym składnikiem codziennego żywienia. Należą do grup produktów spożywczych, które charakteryzują się niską kalorycznością, znaczną ilością węglowodanów, błonnika oraz składników mineralnych i witamin, które regulują prawidłowe procesy przemiany materii zachodzące w organizmie człowieka, ale również chronią przed stresem oksydacyjnym.

Polskie owoce odznaczają się wysoką jakością. Bogata baza surowcowa polskiego ogrodnictwa stwarza doskonałe warunki do rozwoju przetwórstwa. Wszystkie produkty spożywcze są podatne na naturalne, ciągłe i w większości nieodwracalne przemiany fizyczne, chemiczne, biochemiczne i mikrobiologiczne. Efektem tych reakcji są postępujące zmiany własności sensorycznych, przydatności użytkowej i walorów żywieniowych.

Wzrost zainteresowania konsumentów żywnością wygodną, ułatwiającą szybkie przygotowanie posiłków oraz sezonowość niektórych surowców, np.: owoców, powoduje ciągłe poszukiwania odpowiednich metod ich utrwalania. Nie bez znaczenia dla takiej formy utrwalania i przechowywania, pozostaje także sytuacja spowodowana pandemią COVID-19.

Wybór najkorzystniejszej technologii wydłużenia okresu przydatności do spożycia, gwarantującej ochronę jakości żywieniowej i zdrowotnej produktów żywnościowych, zależy od wielu czynników, takich jak: rodzaj produktu, zmiany jakościowe zachodzące podczas przetwarzania i przechowywania, rodzaj opakowania, sposób przygotowania do konsumpcji. Jedną z technologii zabezpieczających jakość przez dłuższy okres jest zamrażanie, które polega na obniżeniu temperatury produktów do -18 °C i niższej.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności interpretowania regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania w zakresie produkcji, przechowywania i znakowania produktów mrożonych, szczególnie owoców. Poruszone będą również podstawowe zagadnienia dotyczące aspektów ochrony środowiska, związanych z mrożeniem żywności. Zaprezentowane będą także wyniki badań, określających jakość mrożonych owoców.

Program Spotkania:
9:30 – 9:40 – Przywitanie uczestników
9:40 – 10:10 – Przepisy prawne w zakresie produkcji, pakowania, znakowania i przechowywania produktów mrożonych (dr inż. Elżbieta Polak)
10:10 – 10:40 – Rola łańcucha chłodniczego w produkcji i przechowywaniu mrożonych owoców (dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska)
10:40 –11:10 – Rola opakowań (dr inż. Joanna Markowska)
11:10 –12:00 – Przerwa
12:00 – 12:30 – Jakość mrożonych owoców na podstawie badań IBPRS-PIB Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa (dr inż. Joanna Markowska)
12:30 – 13:00 – Obowiązki przedsiębiorców w zakresie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska)
13:00 – 13:30 – Pytania i odpowiedzi. Dyskusja. Zakończenie spotkania

Zgłoszenie uczestnictwa – na załączonym formularzu – oraz wszelkie pytania proszę kierować:

Do dnia 10.12.2021 r. otrzymają Państwo informację z potwierdzeniem udziału i link do szkolenia.

Do pobrania:

 

 

Szkolenie zorganizowane jest w ramach realizowanych zadań badawczych finansowanych na podstawie umowy nr SWI.nw.070.1.2021 przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zadanie nr 2: „Opracowanie standardów rynkowych i wymagań jakościowych dla wybranych produktów rolno-spożywczych. Podzadanie 2.1. Określenie wymogów jakościowych dla owoców mrożonych