tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English
Przetarg DA.22.1.2022.ZF – linia, suszarka, mieszalnik

Przetarg

  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy ogłasza postępowanie na: Dostawę aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów pomocniczych, pożywek i testów mikrobiologicznych,...