tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English
Zapytanie ofertowe DA.210.200.2022.DA.ZK

Zapytanie ofertowe DA.210.200.2022.DA.ZK

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę oleju napędowego grzewczego do Zakładu Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych, ul. Starołęcka 40,...