tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego LXVII nr 2

 

SPIS TREŚCI

 

Badania wartości rzeźnej i jakości mięsa tuczników zróżnicowanych klasami mięsności
Borzuta K., Grześkowiak E., Lisiak D, Strzelecki J., Magda F., Janiszewski P.
Rozdział 1

Badania współzależności pomiędzy wybranymi cechami wartości rzeźnej a marmurkowatością mięśni tusz wieprzowych
Grześkowiak E., Lisiak D., Borzuta K., Borys A., Strzelecki J.
Rozdział 2

Wartość tuczna i rzeźna tuczników mieszańców wyprodukowanych w fermie przemysłowego chowu świń
Gajewczyk P, Jankowska A.
Rozdział 3

Wpływ długości odchowu gęsi na ich wartość rzeźną
Biesiada-Drzazga B., Janocha A., Kubiak M., Szostek M., Czubaszek M
Rozdział 4

Ocena wartości handlowej karkówek i łopatek wieprzowych
Nowachowicz J.
Rozdział 5

Dobrostan w produkcji i obrocie żywcem rzeźnym oraz jego związek z jakością mięsa
Borzuta K.
Rozdział 6

Ślad węglowy surowców zwierzęcych
Więk A., Tkacz K.
Rozdział 7

Zawartość „wody obcej” w tuszach brojlerów kurzych oferowanych na rynku warszawskim w 2010 r.
Tyszkiewicz S., Rosińska A.
Rozdział 8

Wpływ żywienia jagniąt makuchem słonecznikowym i nasionami lnu bez lub z suplemantacją witaminą E na jakość mięsa
Borys B., Borys A., Grześkowiak E.
Rozdział 9

Charakterystyka i zastosowanie mięsa mechanicznie odkostnionego
Makała H.
Rozdział 10