tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 — Zdobądź środki na dalsze prace badawczo-rozwojowe! Otwieramy „Konkurs na Grant”.

W dniu 01.03.2021 roku Konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „IBPRS-PIB”) jako Lider Konsorcjum,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (dalej: „SGH”)  i Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (dalej: „IRZiBŻ”) w ramach realizowanego Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 otwiera nabór wniosków do konkursu na prace przedwdrożeniowe. Celem projektów jest zwiększenie szans na rynkową komercjalizację wyników prac badawczych poprzez dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Jeżeli jesteś zainteresowany przystąpieniem do konkursu:

 1. zapoznaj się z Regulaminem;
 2. wypełnij Wniosek o objęcie wsparciem/o Grant wraz z załącznikami;
 3. prześlij na adres: justyna.ruszczak@ibprs.pl  z tytułem „Inkubator 4.0”, pierwszy nabór do 31.03.2021r.
 4. przygotuj prezentację 5 slajdów w 5 minut
 5. zaprezentuj swój projekt przed Komitetem Inwestycyjnym.

Szczegółowe informacje:

Koordynator projektu:
Justyna Ruszczak

tel. 22 606 36 66, 609 037 800
email: justyna.ruszczak@ibprs.pl

Brokerzy innowacji:

Anna Dmochowska
ze specjalizacją z zakresu sprzedaży,
tel. 607 758 591
email: dmochowska.sto@gmail.com 

Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
ze specjalizacja z zakresu prawa własności intelektualnej,
tel. 609 677 894
email: a.krochmal.wegrzyn@gmail.com

WEBINAR INFORMACYJNY: dnia 04.03.2021 godz. 09.00 IBPRS-PIB i zoom

Do pobrania:

 1. Regulamin [ pobierz .pdf ]
 2. Wzór Wniosku o objęcie wsparciem / o Grant (Załącznik nr 1) [ pobierz .docx ]
 3. Wzór prezentacji multimedialnej dla wnioskodawców (Załącznik nr 2) [ pobierz .pptx ]
 4. Obowiązek informacyjny RODO dla Uczestników Konkursu składających Wniosek w IBPRS-PIB;  (Załącznik nr 3a.) [ pobierz .docx ]
 5. Wzór Oświadczenia RODO dla Uczestników Konkursu składających Wniosek w IBPRS-PIB; (Załącznik nr 4a.) [ pobierz .docx ]
 6. Wzór Oświadczenia Uczestnika konkursu o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i zobowiązanie się do przeniesienia PWI na organizatora konkursu;  (Załącznik nr 10) [ pobierz .docx ]

Więcej na stronie projektu: https://www.ibprs.pl/inkubator/