tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 2020 t. 75 nr 3-4

[ pobierz plik .pdf ]

SPIS TREŚCI

Zjawisko powstawania fazy stałej oleju kameliowego pod wysokim ciśnieniem, w temperaturze pokojowej

Wiśniewski R., Wilczyńska T. 5

Porównanie składu kwasów tłuszczowych wybranych margaryn miękkich obecnych na rynkach polskim i hiszpańskim w aspekcie prozdrowotnym

Noszka B. 14

Wpływ dodatków roślinnych na uprawę boczniaka ostrygowatego
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm

Vlasenko K., Stepnevska J., Kuznetsova O. 29

Rola wybranych związków bioaktywnych o działaniu fotoprotekcyjnym

Dąbrowska A. 46

Odporność i transformacja. Raport 5 Grupy Ekspertów ds. Prognoz SCAR „Zasoby naturalne i systemy zywnościowe: przemiany
w kierunku ‘bezpiecznej i sprawiedliwej’ przestrzeni operacyjnej”

Jędrzejczak R. 67

Informacje dla autorów 76