tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 2020 t. 75 nr 1-2

[ pobierz plik .pdf ]

SPIS TREŚCI

Antyoksydacyjne i przeciwrodnikowe właściwości ekstraktów z suszu skórek jabłek odmian Papierówka, Kosztela oraz Gold Milenium

Akimowicz M., Samsonowicz M.  str. 5

Badanie zmienności wybranych parametrów produktów chmielowych otrzymanych z uprawianych w Polsce odmian chmielu

Semeniuk T., Stepnevska J. str.23

Wpływ terminu zbioru i sposobu przechowywania korzeni buraków cukrowych na wartość przerobową surowca

Baryga A., Połeć B. str.34

Wyznaczanie współczynnika emisyjności w warunkach chłodniczych
w przemyśle rolno-spożywczym

Wróbel-Jędrzejewska M., Włodarczyk E., Stęplewska U., Polak E. str.56

Izomery trans kwasów tłuszczowych w diecie człowieka i ich wpływ na zdrowie

Makała H. str.71

Informacje dla autorów str.87