tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego t. 73 nr 1

 

SPIS TREŚCI

 

Ocena przydatności technologii wysokociśnieniowej do konserwowania mięsa. Studium przypadku
Rostocki A. J., Ptasznik S., Makała H., Tarakowski R.
Rozdział 1

Wpływ bakterii Lactobacillus plantarum oraz Lactobacillus rhamnosus na wyniki produkcyjne i parametry rzeźne kurcząt brojlerów. Cz. I
Kupryś-Caruk M., Chabłowska B., Kotyrba D
Rozdział 2

Skropliny z produkcji koncentratu pomidorowego jako źródło związków zapachowych
Markowska J., Kalemba D., Polak E.
Rozdział 3

Bezpieczeństwo żywności w Unii Europejskiej na przykładzie mięsa i przetworów mięsnych
Makała H.
Rozdział 4

Metody wstępnej obróbki biomasy lignocelulozowej przeznaczonej do produkcji biogazu
Kupryś-Caruk M.
Rozdział 5

Informacje dla autorów
Rozdział 6

Redakcja
Rozdział 7